SAPERE AUDE

"Sukces i szacunek zdobywa się pracą i osobistym zaangażowaniem"  

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych naszej szkoły. Poniżej przypominamy najważniejsze terminy rekrutacji. Szczegóły znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. (do godz. 15:00) - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 do 26 czerwca 2018 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 9 lipca 2018 r. (do godz. 15:00)- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone

10 lipca 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

Sukcesy uczniów I LO w XIX Olimpiadzie Wiedzy o Prawie

W dniu 4 marca 2017r. w krakowskim V Liceum Ogólnokształcącym im. A.Witkowskiego odbył się etap okręgowy XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Zawody składały się z dwóch części: testu z wiedzy i pracy pisemnej na jeden z tematów przygotowanych przez Komitet Główny. Naszą Szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Marcel Leżoń z klasy Ig, Patrycja Drąg z klasy IIg i Adrian Sakłak z klasy IIg. Miło nam poinformować, że do etapu centralnego olimpiady awansowali z II miejsca Adrian Sakłak i III lokaty Patrycja Drąg. Etap centralny olimpiady odbędzie się 1 kwietnia 2017r. w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. T. Halika w Ostrołęcę. Opiekunem uczniów jest dr Janusz Kowal. Gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów!!!

Witamy

na stronach
I Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie.

Jest to najstarsze tarnowskie liceum i jedna
z siedmiu najstarszych tego typu szkół w Polsce.

455 lat tradycji

2017-srebrne-liceum-perspektywy

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

jest wśród 500 najlepszych liceów
w Polsce sklasyfikowanych
w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2017
i przysługuje mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2017".

sukcesy

chor

radio szkolne2

Edukacja prawna

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu