flaga rp

Twarzą w twarz w I LO

1W dniu 26 października 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu. W organizację został zaangażowany prężnie działający wolontariat szkolny, który liczy łącznie 40 członków. Całe wydarzenie miało na celu nie tyle przybliżyć nam problemy, z jakimi codziennie zmagają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ale przede wszystkim zachęcić do integracji. Najpierw w skrócie zostało nam przybliżone codzienne życie osób niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką OREW-u, a następnie wolontariusze ILO zadbali o część artystyczną wydarzenia. Wspólny śpiew i zabawa bardzo pomogły w nawiązaniu kontaktu z naszymi gośćmi. Wizyta zakończyła się krótkim spacerem ulicami Tarnowa oraz obiadem przygotowanym na plebanii.
Z wypowiedzi wolontariuszy wynika, że są bardzo zadowoleni z faktu, że szkoła podjęła się zorganizowania takiego spotkania. Uważają, że branie udziału w takich akcjach nie tylko jest dla nich satysfakcjonujące, ale również uczy pokory i samozaparcia. Jest to dla nich życiowa lekcja bezinteresowności, do której zachęcają.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu