Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne (marzec 2017)

W czwartek 2 marca 2017r. klasa 2k uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem zajęć prowadzonych przez dr Michała Wojtylaka było modelowanie w matematyce. Uczestnicy zastanawiali się na ile zadania z fizyki oddają rzeczywistość i w których obszarach mogą najczęściej pojawiać się błędy zaokrągleń. Matematyka to nie tylko nauka ale i zabawa. Po wykładzie wybrani słuchacze wzięli udział w konkursie. Reprezentant naszej szkoły - Tomasz Szczerba bezbłędnie odpowiedział na większość pytań i tym samym zdeklasował pozostałych uczestników.

Dzień później klasa 2b uczestniczyła w wykładzie Barbary Ciesielskiej i Agnieszki Kowalczyk „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli słów kilka o origami” w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych. Początek odkrywania matematyki stojącej za składaniem papieru przypada dopiero na lata osiemdziesiąte zeszłego stulecia. Magia origami tkwi w tym, że proste składanie kartki papieru okazuje się sposobem na rozwiązanie wielu problemów, nad którymi głowili się starożytni. Dziś gałąź nauki zwana origami obliczeniowe (ang. computational origami) rozwija się już bardzo prężnie.

Zachęcamy wszystkie pozostałe klasy naszej szkoły do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Tarnowie, do zgłębiania tajników matematyki a w przyszłości do studiowania nauk ścisłych.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu