Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dzien wydzialu uj29 marca 2017 r. uczniowie uzdolnieni matematycznie wzięli udział w warsztatach i wykładach z matematyki w ramach Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Zajęcia przygotowano z myślą o uczniach  przejawiających zainteresowania matematyczne  i informatyczne oraz  rozważających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych. Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach ścieżki olimpijskiej oraz ścieżki ogólnej. Szeroka oferta zaproponowanych zajęć, spotkania ze studentami oraz  spotkanie nauczycieli z Dziekanem Wydziału  zapewniły zarówno uczniom jak i opiekunom dużo pozytywnych wrażeń.

Natomiast 6 kwietnia 2017 r. kl. 1d i 1f uczestniczyły w wykładzie Andrzeja Grzesika „Gry (nie)losowew ramach Matematycznych Czwartków w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas wykładu sprawdzono, czy jest możliwe osiągnięcie dużego zysku w znanych grach losowych. Przeanalizowano matematycznie możliwe strategie gry, by znaleźć taką, która da zysk niezależnie od losu.

A 7 kwietnia 2017 r. klasa 1k wysłuchała wykładu dr Pawła Ozorka,Matematyczne RPG” w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych w PWSZ w Tarnowie,podczas któregoprzedstawione zostały ciekawe zastosowania matematyki do tworzenia gier komputerowych.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu