Wykład o immunologii i immunoterapii nowotworów.

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. w auli szkolnej odbył się wykład zatytułowany Immunologia i immunoterapia nowotworów w badaniach podstawowych i przedklinicznych.

Wykład wygłosiła dr n. med. Małgorzata Wachowska - adiunkt Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas biologiczno-chemicznych. W pierwszej części wykładu został przybliżony problem chorób nowotworowych w Polsce i na świecie, przyczyny ich powstawania oraz obecnie stosowane terapie z uwzględnieniem najbardziej uznanej w ostatnim czasie - immunoterapii. Druga część wykładu dotyczyła projektów naukowych prowadzonych przez dr Małgorzatę Wachowską.  W swoich badaniach podjęła ona próbę zastosowania przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej w immunoterapii nowotworów. Przedstawiła ciekawe wyniki doświadczeń, w których uzyskała wysoką skuteczność w leczeniu nowotworów w modelach zwierzęcych. Pokazała również, że terapia fotodynamiczna wykorzystywana w celu zmniejszenia przerzutowania komórek nowotworowych do odległych organów poprzez zahamowanie limfangiogenezy uniemożliwia rozwinięcie się przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy nagrodzili naszego gościa gromkimi brawami. Uczniowie zadawali pytania dotyczące obecnie stosowanych terapii przeciwnowotworowych, cech charakterystycznych dla komórek nowotworów oraz skuteczności immunoterapii.

Małgorzata Wachowska jest absolwentką I LO w Tarnowie, ukończyła klasę o profilu biologiczno-chemicznym, studiowała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Odbyła staże zagraniczne w Cambridge, Wiedniu oraz Lozannie, jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wykonawcą wielu grantów Narodowego Centrum Nauki i autorem licznych publikacji o międzynarodowym zasięgu. Ostatnio została laureatką konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu POWROTY. Audycji radiowej na ten temat można wysłuchać tu:

http://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/1733275,Nasz-wewnetrzny-SpiderMan-i-oddzialy-szybkiego-reagowania

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu