flaga rp

Stypendium akademickie dla maturzystów

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje VI edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2017/2018 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł. Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia. 

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie:

www.fejj.pl ,

Fanpage na Facebook'u: 

https://www.facebook.com/FEimJJ?fref=ts .

Zachęcamy naszych maturzystów do skorzystania z oferty.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu