Międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego - Instytut Goethego w Tarnowie

flaga_niemiecka.jpgGrupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego miała możliwość zdać egzamin Zertyfikat Deutsch w Tarnowie. Jest to możliwe dzięki współpracy PWSZ i Instytutu Goethego. Młodzież z klas I i II przez rok przygotowywała się do egzaminu. 

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

W czasie nauki w I LO można wziąć udział w wymianie międzynarodowej z liceum z okolic Hamburga. Znajomość języka niemieckiego otwiera szerokie możliwości zarówno w czasie studiów jak i w życiu zawodowym. Dzięki nauce niemieckiego zdobywa się umiejętności przydatne w czasie wyjazdu na stypendium, w pracy, podróży lub w życiu prywatnym. Znając języki jesteśmy otwarci na nowych ludzi i nowe doświadczenia. 

Egzaminy Instytutu Goethego. Po co je zdajemy?

Przygotowując się do egzaminu wyznaczamy sobie konkretny cel. Dzięki temu wzrasta nasza motywacja do nauki. Osiągamy konkretny poziom znajomości i mamy satysfakcję, gdy potwierdzimy to zdanym egzaminem. Poza tym egzaminy zewnętrzne oswajają nas ze stresem w czasie przyszłej matury. Można się sprawdzić w czasie bezpośredniej rozmowy z egzaminatorem i spokojniej przystąpić w przyszłości do matury.
Goethe-Institut oferuje egzaminy na wszystkich poziomach biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
/opiekun grupy mgr Iwona Stec Bień/

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu