O transplantologii w I LO

W dniach 19 i 26 kwietnia 2017r. w Auli I LO w Tarnowie odbyły się wykłady dla uczniów  klas II i III, które prowadził dr nauk medycznych Antoni Sydor – długoletni  ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, prezes tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wykłady dotyczyły zagadnień transplantologii. Dr Antoni Sydor zapoznał uczniów z historią przeprowadzanych przeszczepów organów, zagadnieniami etyczno – prawnymi oraz z życiem pacjentów po przeszczepie. Uczniowie uzyskali również informację, w jaki sposób zostać dawcą narządów poprzez podpisanie aktu woli. Podkreślił również rolę dawców żywych, spokrewnionych z biorcą narządu. Pamiętajmy! Przeszczep to dar życia!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu