Berlin, Hamburg, Lubeka - wymiana polsko - niemiecka

W czerwcu grupa młodzieży z I LO poleci samolotem do Niemiec, aby wziąć udział w kolejnej wymianie ze szkołą w Moelln koło Hamburga. W tym spotkaniu będzie nam towarzyszyła pani dyrektor Jadwiga Skolmowska, która na zaproszenie dyrektora pana dr Volkera  Schmidt pozna nauczycieli i szkołę oraz bedzie miała możliwość porównania systemu edukacyjnego w Niemczech i w Polsce. Ta wymiana doświadczeń zachęci kolejnych uczniów do otwartości w poznawaniu nowych ludzi, krajów i zdobywaniu wiedzy o otaczajacym nas świecie.
 
W programie jest między innymi zwiedzanie Berlina i wizyta w Reichstagu, wycieczka do hanzeatyckich miast portowych Hamburga i Lubeki, relaks nad Bałtykiem oraz poznanie kraju związkowego Schleswig - Holstein. Młodzież będzie też brała udział w lekcjach i warsztatach w szkole w Moelln. Mieszkając w rodzinach swoich niemieckich kolegów będzie miała okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, poznania zwyczajów i codziennego życia. Tradycyjnie jesteśmy też zaproszeni przez Burmistrza miasta Moelln na spotkanie do ratusza. Pan Burmistrz opowie o landzie Schleswig - Holstein, o atrakcjach turystycznych na pojezierzu oraz o sytuacji w regionie.
 
Chwile spędzone z rówieśnikami z Niemiec na długo pozostaną w pamięci i zaowocują na pewno w przyszłości. Szczególnie ważne dla młodzieży jest to, że wymiana umożliwia szlifowanie języka niemieckiego, który jest obecnie językiem poszukiwanym na dzisiejszym rynku pracy.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu