Warsztaty matematyczne dla uczniów zdolnych

UJ logo mWe wtorek  20 czerwca 2017 r. kilkunastu uczniów  uzdolnionych matematycznie wzięło udział w kolejnych już warsztatach matematycznych, które odbyły się  w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat :

  • „Nierówność Muirheada”mgr Adam Białożyt
  • „Pendolino czy Polskibus, czyli modelowanie matematyczne na przykładzie modelu

 cena-czas”- mgr Barbara Ciesielska

  • „Niekonwencjonalne dowody małego twierdzenia Fermata” - mgr Piotr Miska

Nauczyciele opiekunowie w tym czasie spotkali się z dr Tomaszem Kobosem i wysłuchali wykładu „Przekształcenia algebraiczne w zadaniach olimpijskich”.

Były to ostatnie już w tym roku szkolnym warsztaty  matematyczne w ramach  programu  IM UJ zmierzającego do popularyzacji matematyki  i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu