flaga rp

Poszukiwacze skarbu JPII z I LO

projekt jpII 0Przez ostatnie dwa weekendy dwie uczennice naszej szkoły - Joanna Smoła i Natalia Starzyk (klasa 1a) wraz z opiekunem s. Agnieszką Lampasiak, uczestniczyły w projekcie "Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II". Projekt ten jest realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, a dofinansowany przez Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Na­ro­do­wej.

To I edycja tego przedsięwzięcia, które skierowane jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 26 uczniów z 10 szkół z całej Polski. Jego uczestnicy zapoznawali się z rolą i wartością kultury, poszerzyli kompetencje w zakresie fotografii, literatury oraz obrazu. Punktem wyjścia do refleksji była osoba i etos Jana Pawła II, którego życie i twórczość zostały przybliżone uczestnikom podczas projektu.

Pierwszy etap odbył się 27-29 października w Krakowie i Wadowicach. Jego celem było zapoznanie uczestników z miejscami, które ukształtowały Jana Pawła II. Był to również czas warsztów pozwalających uczniom i nauczycielom na głębsze poznanie osoby, życia i etosu Jana Pawła II. Drugi etap odbył się w Warszawie w dniach 3-5 listopada. Uczniowie wzięli udział w wybranym przez siebie warsztacie twórczym: malarskim, literackim bądź fotograficznym. Równolegle nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wybranych warszawskich muzeów - Muzem Narodowego, Muzeum Miasta Warszawy, Muzeum Chopina i Galerii Zachęty. Przed nami trzeci etap, który będzie polegał na zorganizowaniu w szkole autorskiego wydarzenia kulturalnego w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z projektu. Całość projektu "Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II" zostanie zakończona w grudniu w Warszawie podczas spotkania podsumowującego, na którym uczestnicy podzielą się ze sobą tym, co udało się przygotować w każdej ze szkół.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu