flaga rp

Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2018

dzien wydzialu uj 2018W dniu 21 marca 2018 r. liczna grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Już po raz dziesiąty pracownicy i studenci tego Wydziału  przygotowali mnóstwo atrakcji dla uczestników wydarzenia, które miało charakter zamknięty.

Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w warsztatach oraz wykładach z matematyki i informatyki. Zajęcia odbywały się na różnych poziomach w ramach ścieżki olimpijskiej i  ścieżki ogólnej. Studenci oraz absolwenci WMiI zaprezentowali prężnie działające koła naukowe, opowiedzieli o specyfice studiów ścisłych i perspektywach na rynku pracy.

Szeroka oferta zaproponowanych zajęć, spotkania z pracownikami naukowymi i studentami a także spotkanie nauczycieli z Dziekanem Wydziału  zapewniły zarówno uczniom jak i opiekunom bardzo dużo wrażeń.

Wydział Matematyki i Informatyki UJ uzyskał w roku 2017 najwyższą kategorię naukową A+  w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych w Polsce. Ocena ta potwierdza, że Wydział Matematyki i Informatyki UJ należy do elitarnej grupy najlepszych wydziałów naukowych w Polsce.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu