flaga rp

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy III k Dawid Migacz zakwalifikował się do finału Małopolskiego Konkursu prac Matematycznych z pracą „Wartość Shapleya w grach koalicyjnych”. Opiekunem ucznia jest dr Beata Milówka. Zmagania finałowe odbędą się 26 kwietnia br. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i będą miały kształt Małopolskiej Sesji Matematycznej Szkół Ponadpodstawowych. Jury Konkursu będzie oceniać nie tylko wartość merytoryczną wyróżnionych prac, lecz także sposób ich prezentacji. Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu