flaga rp

Dzień Matematyki 2018

W dniu 22 maja 2018r. w naszej szkole odbył się Dzień Matematyki. Z tej okazji  w klasopracowni matematycznej czekały na uczniów m.in.  zagadki logiczno-matematyczne , układanki , puzzle, tangramy, tantrixy i mozaiki.  Można było też spróbować swoich sił w budowaniu figur przestrzennych oraz w składaniu origami .Dużo wrażeń dostarczyły stereogramy  oraz  obrazy sztuki anamorficznej.

Na hali gimnastycznej odbył się międzyklasowy  Konkurs Matematyczny. Trzyosobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy  starały się rozwiązać w tym samym czasie jak najwięcej zadań. Treść tych zadań różniła  się znacząco od standardowych problemów szkolnych i ich rozwiązanie wymagało szczególnej inwencji i pomysłowości. Najwięcej zadań rozwiązały poprawnie w swoich kategoriach wiekowych drużyny  klas  kolejno:  1b, 1k, 1h oraz 2h, 2b i 2e.

Duże zaangażowanie uczniów  w konkursie, grach i zabawach matematycznych pokazały, że matematyka może być przyjemna i dawać radość.

Natomiast w auli szkolnej uczniowie klas matematycznych wysłuchali wykładu mgr Anny Szczepanek z Instytutu Matematyki UJ na temat „Twierdzenia o kojarzeniu małżeństw”.  Omówione twierdzenia   i ich rozmaite, często zaskakujące, zastosowania potwierdziły, że  „Matematyka jest raczej sztuką rozumowania, niż prowadzenia obliczeń.”(D.Gale&L.Shapley)

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu