flaga rp

Stypendium Fundacji im. abp. J. Ablewicza

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 1 lipca 2018 r. rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2018/2019. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem, a następnie pobrać ze strony wniosek. Dokumenty należy złożyć do 15 września 2018 roku. Regulamin oraz wniosek znajduje się na stronie Fundacji http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl/

Uwaga: ilość nowych stypendiów jest mocno ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie da to gwarancji uzyskania stypendium). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

 

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

 

UWAGA! Przed pobraniem i uzupełnianiem WNIOSKU należy bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami REGULAMINU!!!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu