I etap szkolnego konkursu Word Formation Challenge

W dniu 6/03/2017 odbył się szkolny konkurs języka angielskiego sprawdzający znajomość czasowników frazowych, zatytułowany PHRASAL VERBS CHALLENGE. Natomiast w dniu 13/03/2017 uczniowie mieli możliwość sprawdzenia znajomości słowotwórstwa w I etapie szkolnego konkursu zatutułowanego WORD FORMATION CHALLENGE.
W każdym z konkursów wzięło udział około 50 uczniów. Wyniki podają nauczyciele języka angielskiego uczący w poszczególnych klasach.

Gratulujemy osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, zachęcamy do dalszej pracy i trzymamy kciuki.

Kolejne etapy konkursów

PHRASAL VERBS CHALLENGE
II ETAP         30/03/2017, godz. 9:00, Aula

WORD FORMATION CHALLENGE
II ETAP         03/04/2017, godz. 9:00, Aula

Materiały dostępne w Bibliotece oraz u nauczycieli j. angielskiego.

 

 

 

Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uczniów I LO

Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2015/2016. Stypendystami z naszej szkoły, którzy wykazali się:
- wybitnymi osiągnięciami naukowymi są: Krzysztof Dudek (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3G), Monika Łątka (absolwentka r.szk. 2015/2016 z 3G), Piotr Kubala (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B), Mikołaj Tyralik (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3G),
- wybitnymi osiągnięciami sportowymi są: Jakub Lenkiewicz (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B), Błażej Krawczyk (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B),
- wybitnymi osiągnięciami artystycznymi jest: Tomasz Szczerba 2B.
Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów stypendystom odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.
Gratulujemy!

Chemia w I LO na UJ

3Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie przedmiotu uzupełniającego: „Chemia doświadczalna” pod opieką dr inż. Agnieszki Kubali mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania obejmowały cztery wyjazdy do Krakowa, w czasie których młodzież pod nadzorem wykładowców z uczelni wykonywała polecone im zadania oraz uczestniczyła w krótkich zajęciach wprowadzających. Każde zajęcia charakteryzowały się inną tematyką, która obejmowała takie zagadnienia chemii nieorganicznej. Uczniowie podczas tych zajęć samodzielnie wykonywali następujące doświadczenia:
• Synteza siarczanu (VI) amonu i niklu (II) – podstawowe techniki w laboratorium chemicznym: ważenie, ogrzewanie, sporządzanie roztworów, krystalizacja, sączenie, suszenie.
• Analiza kationów nieorganicznych - reakcje grupowe kationów, pisanie równań reakcji chemicznych w formie jonowej
i cząsteczkowej, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, wpływ siły jonowej roztworu na
rozpuszczalność soli, wpływ pH na reakcje strącania, wpływ kompleksowania na reakcje strącania.
• Analiza miareczkowa- alkalimetryczne oznaczanie kwasu siarkowego (VI) mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego
• Roztwory buforowe - stężenie molowe, pH, wskaźniki pHmetryczne; teoria kwasów i zasad Brønsteda; roztwory buforowe i ich pH; pojemność buforowa oraz Elektrolity słabe i mocne. Hydroliza.
Uczniowie wykonując samodzielnie doświadczenia, które poparte były zadaniami obliczeniowymi, zdobywając praktyczną wiedzę mogli jednocześnie skonfrontować swoje wyobrażenia o studiach na wydziale chemii z rzeczywistością panującą na uczelni, poznać obowiązki studenta.
Przed nami w tym roku jeszcze wykłady w naszym liceum prowadzone przez wykładowców z UJ.
Uczestnictwo w lekcjach przedmiotu „Chemia doświadczalna” oraz zajęcia w laboratorium UJ niejednemu zapewne pomoże w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, innym pozwolił swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym, czy też pozwoli lepiej przygotować się do matury z chemii, a na pewno każdy uczeń zyska niezbywalną wiedzę przez doświadczenie.

Uroczyste podsumowanie 3 edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego

W piątek 10 marca 2017 w PWSZ w Tarnowie odbyło się uroczyste podsumowanie Tarnowskiego Turnieju Matematycznego.Tegoroczny Turniej został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W obecności przedstawicieli władz miasta , kuratorium, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz rektora dr hab. inż. Jadwigi Laski zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom 3 edycji Turnieju. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły :Igor Noga oraz Tomasz Szczerba.

Uroczystość poprzedził wykład Prof. Edwarda Tutaja pt. „Kolaż o szkole”.

Gratulujemy !

Koło fizyczne dla gimnazjalistów

W  najbliższy wtorek  tj. 14.03.2017r. o godz.15:00 odbędą się pierwsze zajęcia koła fizycznego dla gimnazjalistów.

Zajęcia o charakterze ćwiczeń laboratoryjnych poprowadzi mgr Marek Lipiński.

Uczestnicy w każdy wtorek wykonywać będą doświadczenia i eksperymenty pomiarowe w kilkuosobowych zespołach.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi, a szczególnie uczestników konkursów przedmiotowych z fizyki i matematyki.

Międzynarodowe spotkania w I LO

pnwm
Już wkrótce odbędzie się kolejne międzynarodowe spotkanie w I LO. Jak co roku gościć będzie u nas grupa młodzieży z Gemeinschaftsschule w Moelln koło Hamburga. Spotkania te odbywają się w ramach wymiany uczniowskiej wspieranej finansowo przez organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Polscy uczniowie będą gościć w swoich domach niemieckich kolegów oraz wspólnie realizować z nimi ciekawy program tygodniowego spotkania. W planach jest min.: zwiedzanie Krakowa, muzeum „Fabryka Schindlera”, gry integracyjne w kopalni soli w Bochni, warsztaty w tarnowskim Ratuszu oraz oficjalna wizyta w Urzędzie Miasta Tarnowa.
W ramach rewizyty uczniowie I LO polecą do Moelln już w czerwcu, aby tam zwiedzać Berlin, Hamburg, Lubekę i wiele innych pięknych i ciekawych miejsc.
Wszystkich chętnych do udziału w wymianie w kolejnym roku szkolnym prosimy o zgłaszanie się do opiekunów wymiany.

/Iwona Stec Bień, Bogusława Świderska/

 

Dyżur pedagoga

Informujemy, że w dniu 7 marca 2017 pedagog szkolny dyżuruje w godzinach 8:00 - 14:00.

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne (marzec 2017)

W czwartek 2 marca 2017r. klasa 2k uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem zajęć prowadzonych przez dr Michała Wojtylaka było modelowanie w matematyce. Uczestnicy zastanawiali się na ile zadania z fizyki oddają rzeczywistość i w których obszarach mogą najczęściej pojawiać się błędy zaokrągleń. Matematyka to nie tylko nauka ale i zabawa. Po wykładzie wybrani słuchacze wzięli udział w konkursie. Reprezentant naszej szkoły - Tomasz Szczerba bezbłędnie odpowiedział na większość pytań i tym samym zdeklasował pozostałych uczestników.

Dzień później klasa 2b uczestniczyła w wykładzie Barbary Ciesielskiej i Agnieszki Kowalczyk „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli słów kilka o origami” w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych. Początek odkrywania matematyki stojącej za składaniem papieru przypada dopiero na lata osiemdziesiąte zeszłego stulecia. Magia origami tkwi w tym, że proste składanie kartki papieru okazuje się sposobem na rozwiązanie wielu problemów, nad którymi głowili się starożytni. Dziś gałąź nauki zwana origami obliczeniowe (ang. computational origami) rozwija się już bardzo prężnie.

Zachęcamy wszystkie pozostałe klasy naszej szkoły do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Tarnowie, do zgłębiania tajników matematyki a w przyszłości do studiowania nauk ścisłych.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 01.03.2017r. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie klasy II G odwiedzili groby Niezłomnych na Starym Cmentarzu, uprzątnęli nagrobki, zapalili biało-czerwone znicze i złożyli wiązanki. Mamy nadzieję, że te skromne akty pamięci przyczynią się do poszerzenia kultu Żołnierzy Wyklętych wśród młodzieży naszej szkoły i społeczności Tarnowa.

Ku pamięci Żołnierzom Niezłomnym

Stypendium dla maturzystów - Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
  • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
  • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Harmonogram:

01.2017 – 15.05.2017: nabór aplikacji
23.05.2017: ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
VI 2017: rozmowy kwalifikacyjne
VI 2017: ogłoszenie wyników

Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Pełna dokumentacja programu znajduje się na stronie Organizatora (http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/x-edycja-indeks-start2star/regulamin?lang=pl)

Informacje pochodzą ze strony: paga.org.pl

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu