Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zapraszamy do udziału w 22. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Jak co roku pragniemy pogłębiać znajomość Pisma Świętego, a przez to coraz bardziej poznawać Boże Słowo. W tym roku przedmiotem zmagań konkursowych będą: Księga Psalmów, List do Filipian i List do Galatów (obowiązuje wydanie Edycji Świętego Pawła). Dzięki uprzejmości wydawcy obowiązujący tekst biblijny można pobrać w wersji elektronicznej TUTAJ.

Etap szkolny odbędzie się 13 marca

 

Szczegółowe informacje o Konkursie, regulamin oraz relacje z poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej konkursu - www.okwb.pl

Warsztaty matematyczne (styczeń 2018)

W dniu 25 stycznia br. kilkunastu uczniów naszej szkoły uzdolnionych matematycznie wzięło udział w IX Warsztatach "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W programie znalazły się zajęcia na temat: "Zagadnienia rekurencyjne" - dr Patryk Pagacz, "Co koloruje matematyk?" - mgr Gabriel Jakóbczak. Opiekunowie - nauczyciele matematyki wysłuchali równocześnie wykładu :"O matematyce, ograniczeniach i wieloznaczności" - dr hab. Marcin Mazur. Było to kolejne spotkanie uczniów zdolnych z pracownikami naukowymi Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasza szkoła pozostaje pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i bierze udział w programie IM UJ zmierzającym do popularyzacji matematyki i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne 2018

W styczniu bieżącego roku uczniowie klas 1h i 2d wzięli udział w zajęciach z matematyki  w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dr Andrzej Czernecki przedstawił wykład na temat „Łącznościanów”.Była mowa o tym, które mnożenia są łączne, a które jeszcze łączniejsze. Tytułowe wielościany pozwoliły  poruszać się pomiędzy geometrią, topologią, algebrą i kombinatoryką.

Także w styczniu uczniowie klasy 3b wysłuchali wykładu  mgr Barbary Ciesielskiej  „Projektowanie doświadczeń, czyli jak najefektywniej przeprowadzić eksperyment? ” w  ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych organizowanych przez PWSZ w Tarnowie. Podczas wykładu omówiono bardzo popularną i przydatną w całej statystyce metodę regresji liniowej  oraz  przeanalizowano ją na przykładzie w projektowaniu doświadczeń.

II etap XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Uczennice naszej Szkoły: Gabriela Gryc z kl. 2a (opieka: mgr Ewa Ciesielczyk) oraz Karolina Noga z kl. 1g (opieka: mgr Agnieszka Wrzesień) zakwalifikowały się do zawodów okręgowych I stopnia XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

XLOlimpiada Języka Niemieckiego

Do etapu ustnego XL Olimpiady Języka Niemieckiego zakwalifikowała się uczennica klasy 3b Wiktoria Bożek. Eliminacje ustne odbęda się 2 lutego 2018 r. w Instytucie Filologii Germańskiej UJ.

Półfinaliści Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Do półfinału XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej zostali zakwalifikowani następujący uczniowie: Agnieszka Szostak z klasy 2b oraz Wojciech Michałek i Andrzej Wicherek z klasy 2h. Opiekunami uczniów są mgr K. Horbacewicz i mgr D. Srebro. Zawody okręgowe odbędą się 24 lutego 2018 r.

Kwalifikacje olimpijskie z historii i olimpiad prawniczych

Do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Historycznej zakwalifikowali się uczniowie: Kacper Drzała (3g) i Łukasz Augustyn (2g). Opiekunami uczniów są mgr A. Żak i dr J. Kowal. Eliminacje pisemne II stopnia odbyły się 13 stycznia 2018 r. Zawody ustne odbęda się 26 stycznia 2018 r.

Do etapu okręgowego XX Olimpiady Wiedzy o Prawie zakwalifikowali się uczniowie: Marcin Woźniak i Mikołaj Pietruszka z klasy 3g oraz Marcel Leżoń z klasy 2g. Opiekunem uczniów jest dr J. Kowal. Eliminacje II stopnia zostaną przeprowadzone 24 lutego 2018 r.

Do II etapu Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie awansowali: z klasy 3d - Agnieszka Hebda, Wiktoria Jagoda, Marcin Woźniak, natomiast z klasy 2g - Marcel Leżoń, Daria Chrabąszcz, Katarzyna Kuta, Wiktoria Citak, Szymon Starzyk, Filip Fido, Dominika Janik, Katarzyna Półchłopek, Piotr Klimowski, Jakub Pokrywka i Piotr Kądzielawa. Opiekunem uczniów jest dr J. Kowal. Zawody okręgowe odbędą się 7 marca 2018 r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Rekolekcje wielkopostne 2018

Już za kilka tygodni będziemy przeżywać szkolne rekolekcje. Czasem bywa, że w codziennym zabieganiu, gdy krążymy między domem a szkołą, między kolejną pracą domową a przygotowaniem prezentacji, między jednym a drugim sprawdzianem… gubimy coś istotnego. Zatrzymaj się, spotkaj z Chrystusem, nadaj swojemu życiu nowy sens!


„Wiara. Nawrócenie. Świadectwo” - zapraszamy wszystkich uczniów w dniach 5-7 marca na wielkopostne rekolekcje, które w tym roku będą przebiegać w nowej formie. W poniedziałek i wtorek (5 i 6 marca) spotykamy się o godz. 8.30 w Hali Gumniska, natomiast trzeci dzień rekolekcji będzie się odbywać w Bazylice Katedralnej.


Rekolekcje poprowadzi ks. Maciej Kucharzyk (duszpasterz Woodstocku, wieloletni organizator Międzynarodowego Spotkania Młodych w Dębowcu), choć jak sam zaznacza „jest tylko przekaźnikiem, bo rekolekcje głosi sam Mistrz – Jezus Chrystus”. Oprócz niego spotkamy wielu ciekawych gości.


Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi: „naRAPeruj serce duchem” (z piosenki Tau pt. „Made in Serce”). Ogłoszony został konkurs na wykonanie plakatu rekolekcyjnego (ma uwzględniać hasło rekolekcji, osobę głoszącego, terminy i miejsce spotkań rekolekcyjnych) – szczegółowy regulamin konkursu znajduje się TUTAJ. Prace należy dostarczyć katechetom do 8 lutego

Sukcesy z chemii

Do etapu rejonowego LXIV Olimpiady Chemicznej zakwalifikował się uczeń klasy 2c Michał Ryndak, którego opiekunem jest dr inż. Agnieszka Kubala. 

Do finału Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego z klas maturalnych zakwalifikowali się uczniowie klasy 3f: Weronika Cholewa i Mateusz Mierniczek (opiekun - dr inż. Agnieszka Kubala) oraz Aleksandra Stec  z klasy 3c (opiekun - dr Renata Adamiak).

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu