Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne (marzec 2017)

W czwartek 2 marca 2017r. klasa 2k uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem zajęć prowadzonych przez dr Michała Wojtylaka było modelowanie w matematyce. Uczestnicy zastanawiali się na ile zadania z fizyki oddają rzeczywistość i w których obszarach mogą najczęściej pojawiać się błędy zaokrągleń. Matematyka to nie tylko nauka ale i zabawa. Po wykładzie wybrani słuchacze wzięli udział w konkursie. Reprezentant naszej szkoły - Tomasz Szczerba bezbłędnie odpowiedział na większość pytań i tym samym zdeklasował pozostałych uczestników.

Dzień później klasa 2b uczestniczyła w wykładzie Barbary Ciesielskiej i Agnieszki Kowalczyk „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli słów kilka o origami” w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych. Początek odkrywania matematyki stojącej za składaniem papieru przypada dopiero na lata osiemdziesiąte zeszłego stulecia. Magia origami tkwi w tym, że proste składanie kartki papieru okazuje się sposobem na rozwiązanie wielu problemów, nad którymi głowili się starożytni. Dziś gałąź nauki zwana origami obliczeniowe (ang. computational origami) rozwija się już bardzo prężnie.

Zachęcamy wszystkie pozostałe klasy naszej szkoły do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Tarnowie, do zgłębiania tajników matematyki a w przyszłości do studiowania nauk ścisłych.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 01.03.2017r. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie klasy II G odwiedzili groby Niezłomnych na Starym Cmentarzu, uprzątnęli nagrobki, zapalili biało-czerwone znicze i złożyli wiązanki. Mamy nadzieję, że te skromne akty pamięci przyczynią się do poszerzenia kultu Żołnierzy Wyklętych wśród młodzieży naszej szkoły i społeczności Tarnowa.

Ku pamięci Żołnierzom Niezłomnym

Stypendium dla maturzystów - Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
  • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
  • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Harmonogram:

01.2017 – 15.05.2017: nabór aplikacji
23.05.2017: ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
VI 2017: rozmowy kwalifikacyjne
VI 2017: ogłoszenie wyników

Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Pełna dokumentacja programu znajduje się na stronie Organizatora (http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/x-edycja-indeks-start2star/regulamin?lang=pl)

Informacje pochodzą ze strony: paga.org.pl

Dni Otwarte u Sióstr Józefitek

21 lutego uczniowie z klasy 3e uczestniczyli w Dniach Otwartych zorganizowanych w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Zostaliśmy przywitani i oprowadzeni po Domu przez s. Marcinę, która opowiedziała nam o życiu wspólnoty i wyjaśniła przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Mogliśmy zobaczyć przedszkole prowadzone przez siostry, okno życia, a także prywatne pomieszczenia, np. refektarz sióstr, kaplicę, infirmerię, a także pokój siostry zakonnej. Spotkanie to nabiera wyjątkowego charakteru, jeśli uświadomimy sobie, że na co dzień niektóre z miejsc przeznaczonych do zwiedzania objęte są klauzurą – oznacza to, że mogą w nich przebywać tylko siostry zakonne. Inicjatywa sióstr Józefitek zainspirowana była słowami papieża Franciszka, aby księża i siostry zakonne „nie zamykali drzwi przed młodzieżą, ale mieli je stale otwarte”.

Finaliści z matematyki w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH

Komitet Główny ogłosił wyniki II etapu X edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Wśród finalistów tegorocznej Olimpiady z matematyki znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Jakub Adamczyk, Dawid Migacz, Igor Noga, Jakub Sroka, Tomasz Szczerba i Karolina Świerczek.

Opiekunami uczniów są    K.Horbacewicz, I. Jodłowska, B. Milówka i R.Żywiec.

Zawody centralne odbędą się 19.03.2017 w Krakowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH -finaliści z matematyki i fizyki

Do zawodów finałowych X Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH zakwalifikowało się sześcioro uczniów naszej szkoły z dwóch przedmiotów:

 

matematyka

Jakub Sroka, Karolina Świerczek (3b), Jakub Adamczyk, Igor Noga (3h), Tomasz Szczerba (2b) i Dawid Migacz (2k) – opieka Irena Jodłowska, Beata Milówka, Renata Żywiec i Krzysztof Horbacewicz,

 

fizyka

Jakub Sroka (3b) i Tomasz Szczerba (2b)– opiekun Marek Lipiński,

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas zawodów III etapu olimpiady, który odbędzie się 18 i 19 marca w Krakowie.

XL Olimpiada Języka Niemieckiego

Do etapu okręgowego 40 Olimpiady Języka Niemieckiego przystąpiła  uczennica  Wiktoria Bożek (IIb), która zakwalifikowała się do etapu ustnego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Za nami sukcesy – przed nami nowe wyzwania

Przed nowym sezonem strzeleckim warto podsumować osiągnięcia naszych uczniów (i absolwentów) reprezentujących TKS LOK, uzyskane w zawodach jesiennych 2016 roku. 

Mistrzostwa Polski Ligi Obrony Kraju  (wrzesień 2016)

Dwa tytuły mistrzowskie w kategorii juniorek (w konkurencjach (Kpn 40) oraz karabin sportowy 3 postawy), zdobyła Olga WĄŻ.

W kategorii juniorów, w konkurencji karabinu pneumatycznego, tytuł mistrzowski  zdobył Tomasz CYGAN.  Wicemistrzem Polski  został Bogdan ŁĄTKA

W konkurencji karabinu dowolnego 60 strzałów leżąc (Kdw 60L): II miejsce zdobył Bogdan  ŁĄTKA, a czwarte Tomasz  CYGAN.

Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego (wrzesień 2016)

W konkurencji - karabinu dowolnego 60 strzałów leżąc, tytuł mistrza Małopolski zdobył Bogdan  ŁĄTKA  z bardzo dobrym wynikiem 606,2 pkt.

Wicemistrzostwo  zdobyli:  w kategorii juniorek- Olga Wąż, a w kategorii juniorów młodszych- Karol Pajdo. Na III miejscu podium uplasowała się Julia Przepióra. Na IV miejscu znaleźli się Justyna Szlosek oraz Damian Derlęga.

W konkurencjikarabinu dowolnego 3 postawy,  w swoich kategoriach wiekowych, tytuły mistrzów MZSS przypadły Bogdanowi Łątce  oraz  Karolowi Pajdo. Drugie miejsce zajęła Julia Przepióra, a III miejsce zdobyła Justyna Szlosek.

Otwarte Mistrzostwa MZSS w konkurencjach karabinu i pistoletu pneumatycznego  (grudzień 2016)

Tytuły mistrzowskie zdobyli w swoich kategoriach wiekowych:  Karol PAJDO   i  Tomasz CYGAN. Tytuł wicemistrzowski wywalczył  Bogdan ŁĄTKA, a na IV miejscu uplasowała się  Olga WĄŻ.

 Niezmiernie cieszy nas również fakt powołania do kadry narodowej juniorów w konkurencjach karabinowych Olgi Wąż i Tomasza Cygana.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Ku granicom poznania

Marek i Tomasz kadrW poniedziałek 20.02.2017 r. gościliśmy w auli szkolnej mgr. inż. Tomasza Nogę absolwenta klasy matematyczno-fizycznej I LO (2011 r.), inżyniera systemów kosmicznych w firmie Airbus Defense & Space w Stevenage, Wielka Brytania.

Tomek Noga przyjął zaproszenie nauczycieli fizyki do wygłoszenia wykładu dla młodzieży w ramach szkolnego projektu Ku granicom poznania.

To kolejne, szóste spotkanie uczniów i nauczycieli z naszymi absolwentami, którzy pracują w uczelniach lub instytutach naukowych w kraju i za granicą.

Dwugodzinny wykład pt. Eksploracja Marsa przez Europejską Agencję Kosmiczną zgromadził w auli uczniów klas matematyczno-fizycznych: 1b, 1h, 2b i 3b, a po spotkaniu w auli na specjalną prośbę uczniów, Tomasz Noga, zaprezentował temat eksploracji Marsa w klasie 3h.

Tomek w niezwykle interesujący sposób przybliżył słuchaczom wiele aspektów lotów na Marsa w kontekście wszelkich działań branży kosmicznej w dwóch obszarach: sektora upstream – zajmującego się produkcją sprzętu kosmicznego oraz lotami pozaziemskimi oraz sektora downstream – zajmującego się szeroko rozumianymi usługami obejmującymi przesyłanie sygnałów i przetwarzanie danych wykorzystując do tego satelity.

Głównym bohaterem wykładu był jednak Mars, ze swoją kilkudziesięcioletnią historią starań, osiągnięć i porażek agencji kosmicznych całego świata w eksploracji planety.

Rozległa wiedza teoretyczna Tomka zdobyta podczas studiów w University of Southampton na Wydziale Lotnictwa i Kosmonautyki podbudowana została praktyką podczas stażu w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA, Nordwijk, Holandia) oraz pracą inżyniera systemów kosmicznych w jednej z największych firm branży kosmicznej, jaką jest Airbus Defense & Space w Stevenage.

Tomek jest również v-ce prezesem zarejstrowanego w ubiegłym roku stowarzyszenia Polish Space Professionals Association (PSPA) - http://www.pspa.pl

Multimedialna prezentacja poparta krótkimi filmikami dotyczącymi lotów na Marsa stała się wstępem do kilkudziesięciominutowej dyskusji i pytań do wykładowcy, na które Tomek fachowo i ciekawie odpowiadał. Wiele pytań dotyczyło kwestii drogi zawodowej Tomka - studiów w Anglii oraz tego: jak zostać inżynierem systemów kosmicznych?

Gromkie brawa uczniów wyraziły zainteresowanie tematyką, entuzjazm i podziw dla wiedzy i sposobu jej przekazania przez p. mgr. inż. Tomasza Nogę.

Domeykiada 2017

domeykiada

Zapraszamy uczniów do udziału w 4. Ogólnopolskim konkursie wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2017.  Konkurs odbywa się w języku polskim, zatem zachęcam do udziału również uczniów, którzy nie posługują się językiem hiszpańskim. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: http://proyectodomeyko.pl/domeykiada-2017/

 

Zgłoszenia do dnia 26 lutego 2017 roku przyjmuje p. Aneta Sokołowska.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu