Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne.

Rozpoczęliśmy cykliczne wyjazdy na wykłady z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W październiku i listopadzie uczniowie klas 2d  i 1e wysłuchali wykładów:


- „O rewolucjach w matematyce”- dr Jerzy Szczepański
Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. W trakcie wykładu można było prześledzić kilka takich rewolucji i ich konsekwencje.


- Nobel i topologia – dr Zdzisław Pogoda
W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżono, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki.

 

Natomiast 3 listopada uczniowie klas 1b, 1k, 2e i 2k wzięli udział w zajęciach z matematyki w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych organizowanych przez PWSZ w Tarnowie. Uczniowie wysłuchali wykładu:


- „O trzecim problemie Hilberta” - Dominik Burek
W XIX wieku można było zdobyć nagrodę 500 złotych franków na przykład za rozwiązanie jednej z wersji problemu matematycznego, który później nazwano trzecim problemem Hilberta. Podczas wykładu  można było posłuchać o tym problemie, jego historii, rozwiązaniu i samej sylwetce Hilberta.

 

Międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego.

Młodzież I LO zainteresowana doskonaleniem swoich umiejętności z języka niemieckiego będzie miała możliwość zdania międzynarodowego egzaminu Zertyfikat Fit 2, poświadczającego znajomość języka na poziomie A2. Egzamin przeprowadzi Instytut Goethego z Krakowa w maju 2017r. Jeżeli grupa zainteresowanych uczniów będzie odpowiednio duża, to egzamin ten zostanie przeprowadzony w naszym liceum.


Dlaczego warto zdawać takie egzaminy?
Nauka języków obcych otwiera przed młodzieżą wiele możliwości realizacji planów życiowych. W trakcie nauki w I LO mogą wziąć udział w wymianie polsko - niemieckiej wspieranej finansowo przez PNWM. W czasie studiów mogą ubiegać się o międzynarodowe stypendia i kontynuować naukę na uczelniach zagranicznych. Ubiegając się o praktykę lub pracę mogą pochwalić się certyfikatem poświadczającym ich znajomość języka.

 

Uczniowie zainteresowani przygotowaniem i przystąpieniem do egzaminu mogą się zgłaszać do Pani Iwony Stec Bień.

 

Twarzą w twarz w I LO

1W dniu 26 października 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu. W organizację został zaangażowany prężnie działający wolontariat szkolny, który liczy łącznie 40 członków. Całe wydarzenie miało na celu nie tyle przybliżyć nam problemy, z jakimi codziennie zmagają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ale przede wszystkim zachęcić do integracji. Najpierw w skrócie zostało nam przybliżone codzienne życie osób niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką OREW-u, a następnie wolontariusze ILO zadbali o część artystyczną wydarzenia. Wspólny śpiew i zabawa bardzo pomogły w nawiązaniu kontaktu z naszymi gośćmi. Wizyta zakończyła się krótkim spacerem ulicami Tarnowa oraz obiadem przygotowanym na plebanii.
Z wypowiedzi wolontariuszy wynika, że są bardzo zadowoleni z faktu, że szkoła podjęła się zorganizowania takiego spotkania. Uważają, że branie udziału w takich akcjach nie tylko jest dla nich satysfakcjonujące, ale również uczy pokory i samozaparcia. Jest to dla nich życiowa lekcja bezinteresowności, do której zachęcają.

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej UJ.

1 P1010023W ramach współpracy I LO w Tarnowie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ uczniowie klas 1b i 1h (mat-fiz) oraz pięcioro uczniów z kl. 1k (mat-inf) w dwóch turach zainaugurowali kolejny rok wyjazdów na zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ.

Uczniowie wykonywali ćwiczenia w dwuosobowych zespołach. Każdy z uczniów wykonał dwa różne doświadczenia pod okiem doktorantów Wydziału Fizyki. Wyznaczana była m.in. lepkość cieczy z wykorzystaniem wiskozymetru Stokesa oraz ciepło topnienia lodu, badane były widma różnych pierwiastków przy użyciu spektrometru, drgania wahadeł sprzężonych, a także sprawdzane były zasady pracy maszyn prostych.

Do wykonania ćwiczeń i dokonania pomiarów uczniowie przygotowywali się teoretycznie w szkole podczas kilku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem nauczycieli fizyki: Waldemara Komorowskiego i Marka Lipińskiego. W I Pracowni Fizycznej uczniowie czuli się prawie jak studenci. Na początku asystenci prowadzący sprawdzili stopień przygotowania uczniów do ćwiczenia, przypomnieli tok postępowania i sposób wykonania pomiarów. Następnie w zespołach dwu osobowych dysponując kartą pracy uczniowie realizowali swoje ćwiczenie.

Miłą niespodzianką dla uczniów było również spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Szytułą absolwentem I LO w Tarnowie z 1958 r., wieloletnim kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego IF UJ. Profesor wyraził zadowolenie z faktu, że uczniowie jego szkoły rozszerzają swoje zainteresowania matematyczno-fizyczne w murach najstarszej polskiej uczelni, jego uczelni.

Taka forma pracy bardzo spodobała się uczniom. Skonfrontowanie teorii z doświadczeniem, to najlepszy sposób na ukazanie najpiękniejszej strony fizyki jako dyscypliny naukowej.

Koniec zajęć w Pracowni dla uczniów wcale nie oznacza końca pracy związanej z ćwiczeniem. W ramach pracy domowej na podstawie wykonanych pomiarów uczniowie opracują wyniki, sporządzą sprawozdanie podsumowujące otrzymane rezultaty.

Uczniowie już planują powtórną wizytę w I Pracowni Fizycznej UJ na początku przyszłego roku.

Opieka: mgr M. Tatarczuch, mgr R. Kurzawa, mgr W. Komorowski                  i M. Lipiński.

Konsultacje dla Rodziców - 25 X

Zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w dniu 25 października 2016r. w godz. 17:00 - 18:00.

Regionalny Program Stypendialny

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017, którego bieg rozpoczyna się z dniem 4 października 2016 r. i trwa 30 dni. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Spotkanie „twarzą w twarz”

„Nigdy nie poznamy całego dobra,

 jakie może dać dziecku zwykły uśmiech”.
                                                św. Matka Teresa z Kalkuty 

  

We wtorek 25 października w naszej szkole będzie miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Gościć będziemy dzieci i młodzież - wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu, którzy przybędą do nas  wraz z dyrekcją i opiekunami.

Spotkanie to ma na celu:

  • - zapoznanie nas z życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • - umożliwienie im zaistnienia w szerszym środowisku,
  • - włączenie ich w aktywne życie społeczne oraz kulturalne,
  • - ukazanie ich możliwości i umiejętności,
  • - pomoc w zmianie sposobu postrzegania przez otoczenie osób z upośledzeniem umysłowym,
  • - zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu takich osób.

W tygodniu poprzedzającym wizytę naszych gości wolontariusze z naszej szkoły będą sprzedawać upominki wykonane przez podopiecznych i wychowawców z OREW Mielec. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na leczenie poważnie chorej - 14 letniej Patrycji.

Taki jest właśnie „Nasz świat” - w tym świecie jesteśmy My, zwykli ludzie, „nasze” dzieci, „nasza” młodzież, „nasi” dorośli i ich rodzice. Zwykłe i niezwykłe problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Nasz świat to nie tylko codzienne zmagania, ale  także uśmiech „czasem nieporadny”, radość, wzruszenie, szczęście! W naszym świecie jest trud, są wyzwania, którym staramy się sprostać. Czasem jest zwątpienie, załamanie. Ale my nie poddajemy się. Idziemy dalej, wędrujemy, „dalej, wciąż (…) dopóki sił, będę szedł, będę biegł, nie dam się…”

                  wychowankowie i opiekunowie OREW w Mielcu

Nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium, dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Termin składania wniosków w sekretariacie uczniowskim ILO: do 21 listopada 2016 r. Informacje dotyczące kryteriów oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce STYPENDIA.

Wymiana polsko-niemiecka 2017

 

Bldrfrho

19 -24 marca 2017 w Tarnowie

11 – 16 czerwca 2017 w Mölln

Uczniowie I LO, znający język niemiecki (i angielski) mogą wziąć udział w wymianie z liceum z Molln w Niemczech, która wspierana jest finansowo przez organizację Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Program obu spotkań jest bardzo interesujący. Tematem spotkania w Niemczech była historia Muru Berlińskiego. Uczniowie zwiedzali Berlin (Reichstag), Lubekę, Hamburg, brali udział w warsztatach historycznych i spotkaniach integracyjnych.
Uczniowie są zakwaterowani u rodzin. Program realizowany jest przez obie grupy. Informacje i zdjęcia o zeszłorocznych spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Ilość miejsc: 13 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwsze zebranie organizacyjne dla Rodziców odbędzie się 29 listopada o godz. 16.30 przed zebraniami szkolnymi wszystkich klas.

Dodatkowe informacje i zapisy: mgr Iwona Stec Bień.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu