Sukces teatru i chóru I LO

Uczniowie I LO zajęli I miejsce w XVII Przeglądzie Programów Artystycznych "A to Polska właśnie" organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego. Nagrodzony został spektakl "Polski drogi do Wolności", szczególnie etiuda taneczna oparta na utworze"Gloria victis" E.Orzeszkowej w  pięknym wykonaniu Karoliny Marek,Sary Szubert, Przemka Grobeckiego z klasy II e i Dominikę Kocoń z klasy II g, która zaśpiewała fragment utworu. Profesor Lucyna Frączek otrzymała podziękowanie za reźyserię i oryginalny scenariusz spektaklu. Chór zaśpiewał piosenki powstańcze. Gratulujemy nagrodzonym.

170 rocznica urodzin prof. K. Olszewskiego

1 P1010059Zespół nauczycieli fizyki zorganizował sesję popularno-naukową poświęconą prof. Karolowi Olszewskiemu, absolwentowi naszej szkoły. Okazją do spotkania w auli I LO było kilka rocznic związanych z prof. Olszewskim przypadających w 2016 roku. Najważniejsza, to 170-lecie urodzin, druga to 150-lecie złożenia egzaminu dojrzałości w tarnowskim c.k. Gimnazyum oraz 120-lecie wykonania przez K. Olszewskiego pierwszego na ziemiach polskich zdjęcia rentgenowskiego.

W sesji udział wzięli uczniowie klas matematyczno-fizycznych: 1b, 2b i 2h, którzy wysłuchali wykładów:

1. mgr Marka LipińskiegoGeneza wmurowania tablicy upamiętniającej K.Olszewskiego i jego związki Tarnowem.

2. prof. dr hab. Andrzej Szytuły – Karol Olszewski – droga naukowa, osiągnięcia i pasje. Kriogenika wczoraj i dzisiaj.

oraz mogli zobaczyć serię doświadczeń w wykonaniu Tomasza Szczerby (kl. 2b) i Kacpra Moździerza (kl. 1b) – Doświadczenia z ciekłym azotem, ukazujące zmianę własności ciał w niskich temperaturach i co z tego może wynikać.

Geneza wmurowania tablicy K. Olszewskiego sięga roku 2009.

Pomysłodawcą uczczenia pamięci wielkiego absolwenta tarnowskiego Gimnazjum był również jej absolwent prof. A. Szytuła – rocznik matury 1958. Tablicę ufundował rektor UJ prof. dr. hab. Karol Musioł, a w obecności społeczności I LO, władz samorządowych i oświatowych Tarnowa oraz zaproszonych gości UJ oraz tarnowskich szkół wyższych w dniu 29.03.2010 r. dokonał jej odsłonięcia.

Działania prof. A. Szytuły i M. Lipińskiego pozwoliło odkryć zapomniane przez wiele pokoleń powiązanie K. Olszewskiego z Tarnowem, faktem jego uczęszczania i złożenia w 1866 r. egzaminu maturalnego w tarnowskim Gimnazjum.

Jak się okazało związki K. Olszewskiego z naszym regionem są dużo większe.

K. Olszewski urodził się 29.01.1846 r. w Broniszowie Tarnowskim (dzisiaj tylko Broniszów – wieś położona kilkanaście kilometrów na południe od Ropczyc) w rodzinie właściciela ziemskiego Jana Olszewskiego. Początek rabacji chłopskiej Jakuba Szeli tragicznie doświadczył Karola, który jako trzy tygodniowe niemowlę zostaje sierotą po zamordowaniu ojca. Matka wraz z Karolem i siostrą przenoszą się do Nowego Sącza, gdzie Karol dorastał, chodził do szkoły podstawowej i rozpoczął naukę w gimnazjum.

W roku 1863 na wieść o powstaniu styczniowym młody Karol z kolegami próbował dołączyć do powstańców przekraczając kordon pod Krakowem. Niestety zamiar się nie powiódł, Karol z kolegami został aresztowany przez policję i osadzony w więzieniu św. Michała.

Po wyjściu z więzienia przeniósł się do Tarnowa, gdzie kontynuował naukę w c.k. Gimnazyum, a w r. 1866 zdał maturę.

Pod datą 16 października 1866 r. został wpisany w poczet studentów Wydziału Chemii UJ rozpoczynając tym samym nowy, naukowy rozdział swojego życia, które w całości poświęcił chemii.

Głównym punktem sesji był wykład prof. A. Szytuły nt. postaci prof. Karola Olszewskiego - od okresu studiów poprzez staże zagraniczne u znanych fizyków i chemików w najlepszych laboratoriach Europy, uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych w UJ, współpracę z prof. Z. Wróblewskim uwieńczoną osiągnięciem, jakim było pierwsze na świecie skroplenie: tlenu i azotu na przełomie marca i kwietnia 1883 r.

Słuchacze dowiedzieli się również o pierwszym na ziemiach polskich zdjęciu rentgenowskim, jakie wykonał K. Olszewski własnoręcznie zrobioną lampą rentgenowską na początku 1896 r., w miesiąc po odkryciu promieni X przez K. Roentgena,a także poza zawodowych pasjach, jakimi były: hodowla chryzantem, fotografowanie i wędrówki górskie po Tatrach.

Prof. Szytuła zapoznał również słuchaczy z rozwojem kriogeniki i dzisiejszych zastosowaniach niskich temperatur w nauce, technice, medycynie, rehabilitacji i w życiu codziennym.

 

Tarnowski Turniej Matematyczny

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w trzeciej edycji  Tarnowskiego Turnieju Matematycznego organizowanego  przez PWSZ w Tarnowie. Szczegóły znajdują się na stronie PWSZ.

1 grudnia 2016 odbędą się eliminacje szkolne Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, zgłoszenia można wpisać tutaj.

Międzyszkolny Konkurs Iberiada 2016

55W środę 30 listopada 2016 r  o godzinie 12:00 w auli szkolnej odbędzie się Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Hiszpanii Iberiada 2016 zorganizowany przez nauczyciela j. hiszpańskiego w I LO.
Konkurs ma na celu promowanie języka hiszpańskiego oraz dziedzictwa kulturowego w jego szerokim rozumieniu, a także wzbudzenie zainteresowań edukacyjnych i poszerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w tym konkursie.

Regulamin konkursu.

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne.

Rozpoczęliśmy cykliczne wyjazdy na wykłady z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W październiku i listopadzie uczniowie klas 2d  i 1e wysłuchali wykładów:


- „O rewolucjach w matematyce”- dr Jerzy Szczepański
Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. W trakcie wykładu można było prześledzić kilka takich rewolucji i ich konsekwencje.


- Nobel i topologia – dr Zdzisław Pogoda
W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżono, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki.

 

Natomiast 3 listopada uczniowie klas 1b, 1k, 2e i 2k wzięli udział w zajęciach z matematyki w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych organizowanych przez PWSZ w Tarnowie. Uczniowie wysłuchali wykładu:


- „O trzecim problemie Hilberta” - Dominik Burek
W XIX wieku można było zdobyć nagrodę 500 złotych franków na przykład za rozwiązanie jednej z wersji problemu matematycznego, który później nazwano trzecim problemem Hilberta. Podczas wykładu  można było posłuchać o tym problemie, jego historii, rozwiązaniu i samej sylwetce Hilberta.

 

Międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego.

Młodzież I LO zainteresowana doskonaleniem swoich umiejętności z języka niemieckiego będzie miała możliwość zdania międzynarodowego egzaminu Zertyfikat Fit 2, poświadczającego znajomość języka na poziomie A2. Egzamin przeprowadzi Instytut Goethego z Krakowa w maju 2017r. Jeżeli grupa zainteresowanych uczniów będzie odpowiednio duża, to egzamin ten zostanie przeprowadzony w naszym liceum.


Dlaczego warto zdawać takie egzaminy?
Nauka języków obcych otwiera przed młodzieżą wiele możliwości realizacji planów życiowych. W trakcie nauki w I LO mogą wziąć udział w wymianie polsko - niemieckiej wspieranej finansowo przez PNWM. W czasie studiów mogą ubiegać się o międzynarodowe stypendia i kontynuować naukę na uczelniach zagranicznych. Ubiegając się o praktykę lub pracę mogą pochwalić się certyfikatem poświadczającym ich znajomość języka.

 

Uczniowie zainteresowani przygotowaniem i przystąpieniem do egzaminu mogą się zgłaszać do Pani Iwony Stec Bień.

 

Twarzą w twarz w I LO

1W dniu 26 października 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu. W organizację został zaangażowany prężnie działający wolontariat szkolny, który liczy łącznie 40 członków. Całe wydarzenie miało na celu nie tyle przybliżyć nam problemy, z jakimi codziennie zmagają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ale przede wszystkim zachęcić do integracji. Najpierw w skrócie zostało nam przybliżone codzienne życie osób niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką OREW-u, a następnie wolontariusze ILO zadbali o część artystyczną wydarzenia. Wspólny śpiew i zabawa bardzo pomogły w nawiązaniu kontaktu z naszymi gośćmi. Wizyta zakończyła się krótkim spacerem ulicami Tarnowa oraz obiadem przygotowanym na plebanii.
Z wypowiedzi wolontariuszy wynika, że są bardzo zadowoleni z faktu, że szkoła podjęła się zorganizowania takiego spotkania. Uważają, że branie udziału w takich akcjach nie tylko jest dla nich satysfakcjonujące, ale również uczy pokory i samozaparcia. Jest to dla nich życiowa lekcja bezinteresowności, do której zachęcają.

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej UJ.

1 P1010023W ramach współpracy I LO w Tarnowie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ uczniowie klas 1b i 1h (mat-fiz) oraz pięcioro uczniów z kl. 1k (mat-inf) w dwóch turach zainaugurowali kolejny rok wyjazdów na zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ.

Uczniowie wykonywali ćwiczenia w dwuosobowych zespołach. Każdy z uczniów wykonał dwa różne doświadczenia pod okiem doktorantów Wydziału Fizyki. Wyznaczana była m.in. lepkość cieczy z wykorzystaniem wiskozymetru Stokesa oraz ciepło topnienia lodu, badane były widma różnych pierwiastków przy użyciu spektrometru, drgania wahadeł sprzężonych, a także sprawdzane były zasady pracy maszyn prostych.

Do wykonania ćwiczeń i dokonania pomiarów uczniowie przygotowywali się teoretycznie w szkole podczas kilku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem nauczycieli fizyki: Waldemara Komorowskiego i Marka Lipińskiego. W I Pracowni Fizycznej uczniowie czuli się prawie jak studenci. Na początku asystenci prowadzący sprawdzili stopień przygotowania uczniów do ćwiczenia, przypomnieli tok postępowania i sposób wykonania pomiarów. Następnie w zespołach dwu osobowych dysponując kartą pracy uczniowie realizowali swoje ćwiczenie.

Miłą niespodzianką dla uczniów było również spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Szytułą absolwentem I LO w Tarnowie z 1958 r., wieloletnim kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego IF UJ. Profesor wyraził zadowolenie z faktu, że uczniowie jego szkoły rozszerzają swoje zainteresowania matematyczno-fizyczne w murach najstarszej polskiej uczelni, jego uczelni.

Taka forma pracy bardzo spodobała się uczniom. Skonfrontowanie teorii z doświadczeniem, to najlepszy sposób na ukazanie najpiękniejszej strony fizyki jako dyscypliny naukowej.

Koniec zajęć w Pracowni dla uczniów wcale nie oznacza końca pracy związanej z ćwiczeniem. W ramach pracy domowej na podstawie wykonanych pomiarów uczniowie opracują wyniki, sporządzą sprawozdanie podsumowujące otrzymane rezultaty.

Uczniowie już planują powtórną wizytę w I Pracowni Fizycznej UJ na początku przyszłego roku.

Opieka: mgr M. Tatarczuch, mgr R. Kurzawa, mgr W. Komorowski                  i M. Lipiński.

Konsultacje dla Rodziców - 25 X

Zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w dniu 25 października 2016r. w godz. 17:00 - 18:00.

Regionalny Program Stypendialny

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017, którego bieg rozpoczyna się z dniem 4 października 2016 r. i trwa 30 dni. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu