Sebastian Pacura finalistą LXVI Olimpiady Fizycznej

P1140224 kadrW dniach 21 - 25 kwietnia 2017 r. w Auli i pracowniach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Fizyki PAN odbył się etap centralny Olimpiady Fizycznej.

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Sebastian Pacura (3h) uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej.

Sebastian to uczeń mgr W. Rejkowicza oraz mgr D. Dzioba, do olimpiady w klasie 2 i 3 przygotowywał się pod kierunkiem mgr Marka Lipińskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas studiów na Wydziale Fizyki UJ.

Sukcesy w konkursach chemicznych

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas biologiczno – chemicznych brali udział w kilkuetapowych konkursach chemicznych. Michał Ryndal (Ic) i Emilia Bogacz (IIIc) zakwalifikowali się do I etapu 63 Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Komitet Okręgowy. Do Finałowego II etapu Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ zakwalifikowali się: Armatys Monika, Bogacz Emilia, Grzyb Aleksandra, Karpiel Marta i Ramian Jan (klasa IIIc) oraz Augustyn Agnieszka, Leżoń Justyna (kl IIc) a także Cholewa Weronika, Mierniczek Mateusz i Surmacz Albert (IIf). Opiekunami uczniów są dr inż. Agnieszka Kubala i dr inż. Renata Adamiak. Wśród laureatów tego konkursu znaleźli się z klas trzecich: Armatys Monika i Bogacz Emilia, a z klas drugich w ścisłej czołówce na IV miejscu listy rankingowej konkursu była Weronika Cholewa z klasy IIf. Uczeń IIf Mateusz Mierniczek otrzymał wyróżnienie.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Finał szkolnego konkursu języka angielskiego

Blisko 100 uczniów  I LO wzięło udział w Szkolnym Konkursie języka Angielskiego zorganizowanym przez mgr Annę Solak oraz mgr Renatę Babuśkę. Uczniowie zmagali w się w dwóch kategoriach: PHRASAL VERBS CHALLENGE – konkurs sprawdzał znajomość czasowników frazowych oraz WORD FORMATION CHALLENGE – konkurs sprawdzał znajomość zasad słowotwórstwa. Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch etapach : I etap obejmował wiedzę na poziomie B2 i II etap na poziomie C1.
W dniu 11 kwietnia 2017 Pani Dyrektor Jadwiga Skolmowska ogłosiła oficjalne wyniki i wręczyła atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy otrzymali m.in. książki, słowniki, pendrivy, bezprzewodowe głośniki bluetooth, powerbanki, płyty DVD, CD.
Nagrody udało się pozyskać m.in. dzięki wsparciu Pana mgr K. Horbacewicza i Fundacji I LO "Semper Primus" oraz Wydawnictwa Pearson.

Zwycięzcy konkursu  PHRASAL VERBS CHALLENGE
I miejsce Katarzyna Drobot (1b)
II miejsce Kinga Lizak (2a)
III miejsce Aleksandra Kowal (2a), Igor Nowak (3h), Karolina Srebro (1b)
Wyróżnienia: Natalia Pankowska (3c), Adrianna Wałaszek (3k), Dawid Migacz (2k), Aleksandra Biedroń (1b)
Wyniki konkursu  WORD FORMATION CHALLENGE
I miejsce - Dawid Migacz (2 k)
II miejsce - Filip Dyk (Ie), Rafał Siedlik (2 a)
III miejsce Aleksander Głód (1c)

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy !

Wykład o immunologii i immunoterapii nowotworów.

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. w auli szkolnej odbył się wykład zatytułowany Immunologia i immunoterapia nowotworów w badaniach podstawowych i przedklinicznych.

Wykład wygłosiła dr n. med. Małgorzata Wachowska - adiunkt Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas biologiczno-chemicznych. W pierwszej części wykładu został przybliżony problem chorób nowotworowych w Polsce i na świecie, przyczyny ich powstawania oraz obecnie stosowane terapie z uwzględnieniem najbardziej uznanej w ostatnim czasie - immunoterapii. Druga część wykładu dotyczyła projektów naukowych prowadzonych przez dr Małgorzatę Wachowską.  W swoich badaniach podjęła ona próbę zastosowania przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej w immunoterapii nowotworów. Przedstawiła ciekawe wyniki doświadczeń, w których uzyskała wysoką skuteczność w leczeniu nowotworów w modelach zwierzęcych. Pokazała również, że terapia fotodynamiczna wykorzystywana w celu zmniejszenia przerzutowania komórek nowotworowych do odległych organów poprzez zahamowanie limfangiogenezy uniemożliwia rozwinięcie się przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy nagrodzili naszego gościa gromkimi brawami. Uczniowie zadawali pytania dotyczące obecnie stosowanych terapii przeciwnowotworowych, cech charakterystycznych dla komórek nowotworów oraz skuteczności immunoterapii.

Małgorzata Wachowska jest absolwentką I LO w Tarnowie, ukończyła klasę o profilu biologiczno-chemicznym, studiowała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Odbyła staże zagraniczne w Cambridge, Wiedniu oraz Lozannie, jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wykonawcą wielu grantów Narodowego Centrum Nauki i autorem licznych publikacji o międzynarodowym zasięgu. Ostatnio została laureatką konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu POWROTY. Audycji radiowej na ten temat można wysłuchać tu:

http://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/1733275,Nasz-wewnetrzny-SpiderMan-i-oddzialy-szybkiego-reagowania

M. Pietruszka finalistą Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Mikołaj Pietruszka (2g) uzyskał tytuł finalisty Olimpiady. Opiekunem ucznia jest dr Janusz Kowal. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Szkolny konkurs ortograficzny

W dniu 12.04.2017 r. odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego zorganizowanego przez mgr Agnieszkę Szewczyk. Jego celem jest promowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego oraz doskonalenie poprawnej pisowni. Spośród startujących w tegorocznym  konkursie najlepszymi okazali się : Dawid Migacz z kl. II K (I miejsce), Zuzanna Ryba z kl. II C (II miejsce) oraz Monika Stasiowska z kl. I E (III miejsce). Zwycięzca będzie reprezentował I LO w Dyktandzie Ortograficznym „O złote pióro” organizowanym 26. kwietnia  b.r. przez ZSEO w Tarnowie oraz w Tarnowskim Turnieju Ortograficznym. Gratulujemy!

Wyróżnienie w Konkursie Filozoficznym

10 kwietnia 2017 r. odbył się Finał V edycji Konkursu Filozoficznego organizowanego przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie. Tegoroczny temat brzmiał: "Wolność w czasach ponowoczesych". Naszą szkołę w konkursie reprezentowały dwie uczennice: Daria Chrabąszcz (1g), która przedstawiła pracę pisemną oraz Patrycja Morawska (1f). która wzięła udział w kategorii reportażu fotograficznego. Daria Chrabąszcz za swoją pracę literacką otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy odwagi filozoficznego myślenia!

Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dzien wydzialu uj29 marca 2017 r. uczniowie uzdolnieni matematycznie wzięli udział w warsztatach i wykładach z matematyki w ramach Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Zajęcia przygotowano z myślą o uczniach  przejawiających zainteresowania matematyczne  i informatyczne oraz  rozważających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych. Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach ścieżki olimpijskiej oraz ścieżki ogólnej. Szeroka oferta zaproponowanych zajęć, spotkania ze studentami oraz  spotkanie nauczycieli z Dziekanem Wydziału  zapewniły zarówno uczniom jak i opiekunom dużo pozytywnych wrażeń.

Natomiast 6 kwietnia 2017 r. kl. 1d i 1f uczestniczyły w wykładzie Andrzeja Grzesika „Gry (nie)losowew ramach Matematycznych Czwartków w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas wykładu sprawdzono, czy jest możliwe osiągnięcie dużego zysku w znanych grach losowych. Przeanalizowano matematycznie możliwe strategie gry, by znaleźć taką, która da zysk niezależnie od losu.

A 7 kwietnia 2017 r. klasa 1k wysłuchała wykładu dr Pawła Ozorka,Matematyczne RPG” w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych w PWSZ w Tarnowie,podczas któregoprzedstawione zostały ciekawe zastosowania matematyki do tworzenia gier komputerowych.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu