flaga rp

Sukces w konkursie literackim

Dwie uczennice naszej szkoły - Wiktoria Pajor (2d) i Maria Gryglewska (2f) wzięły udział w ogólnopolsim konkursie "Jezus Chrystus naszym Królem". Konkurs miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które miało miejsce w każdej polskiej parafii  w listopadzie 2016 roku. Do konkursu można było nadesłać prace w trzech kategoriach - literackiej, plastycznej i multimedialnej. Maria Gryglewska została laureatką konkursu w kategorii literackiej, a za swój wiersz, który przedstawiamy poniżej, zajęła II miejsce. Gratulujemy!

 

"Jezus Królem"
Jezus Królem słonecznych wiosek,
Gniazd bocianich na czerwonym dachu,
Domów drewnianych i pachnących miodem.
On, pogromca zła, niepewności i strachu.
Jak na zielonym obrazku w złotej ramce,
Który od tylu lat wisi w moim pokoju,
Przeprowadza dzieci po wąziutkiej kładce
Do szczęścia i do miłości pełnego zdroju.
Jezus Królem śpiących miast.
On wkrada się przez okna do ciemnych pokoi
I czeka przy nogach łóżka
Dopóki sen nie ukoi.
Między kamienicami, gdzie brukowana dróżka
Kończy się przy smutnej, odrapanej ściance,
(była tam kiedyś namalowana wróżka
niebieską kredką w dziecięcej łapce)
Tam Jezus bezdomnych za ręce trzyma
I mówi im, że zawsze będzie blisko.
A kiedy rankiem słońce ponad horyzont się wzbija
Jezus za wątłą dłoń pewną staruszkę ujmuje
I rzecze jej słowa prawdziwe i piękne,
Jak szary puch na baziach miękkie.
Jej twarz rozjaśnia się jak poranna tafla jezora,
Oddaje Mu serce tak szczodre i wielkie,
A On prowadzi ją tam, gdzie nadeszła pora.
Jezus Królem całego świata,
Jezus Królem Polski całej,
On z nami przez wszystkie lata,
On cały dla Ojczyzny naszej małej. 

WARTOŚCiowy TYDZIEŃ w I LO

Podnieś wzrok, pomyśl, odkryj sens...

Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: "Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu. Ta podróż nigdy się nie kończy. Przez całe życie wciąż od nowa musicie potwierdzać wartości, które nadają kształt Wam samym i światu". Te słowa stały się mottem trwającego w naszej szkole wydarzenia kulturalnego zatytułowanego: "WARTOŚCiowy TYDZIEŃ". Jest to część projektu "Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II", którego uczestniczy uczyli się przekazywać wartości i idee poprzez kulturę. W holu naszej szkoły znajduje się wystawa fotografii, która powstała we współpracy z uczniami VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Zdjęcia uczniów mają zachęcić do zamyślenia nad tym, co nadaje sens mojemu własnemu życiu - zapraszamy do ich obejrzenia i do refleksji nad wartościami, które kierują naszym życiem...

Konsultacje i zebrania

Zapraszamy rodziców uczniów klas III na zebrania, które odbędą się 28 listopada o godz. 17:00 oraz na konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas w godz. 17:30 - 18:30. W czasie konsultacji w gabinecie pedagoga dyżur będzie pełnił psycholog. 

Święto Niepodległości w I LO

510 listopada z okazji Święta Niepodległości w auli I LO można było zobaczyć spektakl pt. „Polski listopad” w reżyserii mgr Ewy Ciesielczyk przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne oraz chór szkolny pod opieką mgr Adama Kaniarza. W przedstawieniu wykorzystano różne teksty literackie, ale przede wszystkim „Noc listopadową” Stanisława Wyspiańskiego. Młodzi artyści pokazali rozpacz wywołaną utratą niepodległości, nadzieję na zwycięstwo w walce, dramat klęski powstańczej, trudną drogę Polaków do upragnionej wolności oraz radość z jej odzyskania.
W spektaklu wystąpili: Banaś Jakub, Bilska Eliza, Borowiec Piotr, Ciężadło Monika, Czesak Anna, Dembicka Patrycja, Drwal Katarzyna, Dubiel Jakub, Dudek Karol, Dynarowicz Szymon, Gniadek Karolina, Golec Mariusz, Golonka Kamila, Gryc Gabriela,  Haraf Daria, Lorenc Zuzanna, Miękina Kinga, Musiał Kamil, Ożga Jakub, Piątek Michał, Podolczak Aleksandra, Podsiadło Kinga, Prus Piotr, Serwin Wiktoria, Strychała Maksymilian, Sułowska Natalia, Szatko Wiktoria, Szostak Kacper, Tekielak Aneta, Wróbel Faustyna, Wolak Julia, Wybraniec Daniel.

Pamiętamy o Bohaterach

8„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”- Józef Piłsudski

Pomni pamięci tych, którzy walczyli, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce, my młode pokolenie Polaków- uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, jesteśmy dumni z Ich patriotycznej postawy i wiary w odrodzenie Naszego Państwa. Kultywując pamięć o Bohaterach złożyliśmy symboliczne wiązanki i znicze na ich grobach, jako wdzięczność za działania, które są dla nas drogowskazem na dalsze życie. W czwartek 26 października 2017 r. klasa II E pod opieką pani prof. Anny Żak udała się na cmentarz w Krzyżu. Przez dwie godziny uczniowie sprzątali groby Żołnierzy Niezłomnych: Antoniego Trzepli, Jana Kmiecia, Mieczysława Cielochy i Stanisława Kiełbasy oraz harcerza Tadeusza Beresia. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego od wielu lat z dumą i radością sprawują także opiekę nad grobem Karpatczyka Stanisława Piróga na cmentarzu w Krzyżu, tak było też w tym roku. W poniedziałek 30 października 2017 roku uczniowie klasy III G wraz z wychowawcą uczcili pamięć bohaterów złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na ich grobach na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Kontynuacją opieki I Liceum Ogólnokształcącego nad grobami zasłużonych  bohaterów oraz profesorów naszej szkoły były wyjścia klas II E 9 listopada oraz klasy I F 10 listopada aby ponownie zapalić znicze przed Świętem Niepodległości. Opiekę nad projektem sprawuje mgr Anna Żak.

Spotkanie z absolwentem I LO geologiem Andrzejem Śliwą

W dniu 09.11.2017 r. naszą szkołę odwiedził słynny geolog Andrzej Śliwa, absolwent naszej szkoły. Prowadził on prelekcję „ WĘDRÓWKI ŚLADEM ZŁOTA - miejsca, fakty i mity, ciekawostki i anegdoty”, w której brały udział klasy matematyczno-geograficzne: 1d, 2d, 3d. Była to niezwykła podróż po wszystkich kontynentach w ślad za poszukiwaczami złota. W prezencie otrzymaliśmy dwie książki jego autorstwa: „NOTATKI GEOLOGA - szmaragdy, złoto i … smak przygody” oraz „ŚCIGAJĄC MARZENIA - w pogoni za złotem”, w których znajduje się wspaniała dedykacja dla I LO w Tarnowie: „ W tym Liceum nauczyłem się przekazywać swoje myśli - dzięki Wam Profesorowie”  oraz przesłanie dla uczniów: „Nie zawsze i nie wszyscy doścignęli swych marzeń, ale próbować zawsze warto"

Na tym spotkaniu przekonaliśmy się, z jaką ogromną pasją można wykonywać swój zawód i dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z innymi ludźmi.

Maria Szwedo

Poszukiwacze skarbu JPII z I LO

projekt jpII 0Przez ostatnie dwa weekendy dwie uczennice naszej szkoły - Joanna Smoła i Natalia Starzyk (klasa 1a) wraz z opiekunem s. Agnieszką Lampasiak, uczestniczyły w projekcie "Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II". Projekt ten jest realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, a dofinansowany przez Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Na­ro­do­wej.

To I edycja tego przedsięwzięcia, które skierowane jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 26 uczniów z 10 szkół z całej Polski. Jego uczestnicy zapoznawali się z rolą i wartością kultury, poszerzyli kompetencje w zakresie fotografii, literatury oraz obrazu. Punktem wyjścia do refleksji była osoba i etos Jana Pawła II, którego życie i twórczość zostały przybliżone uczestnikom podczas projektu.

Pierwszy etap odbył się 27-29 października w Krakowie i Wadowicach. Jego celem było zapoznanie uczestników z miejscami, które ukształtowały Jana Pawła II. Był to również czas warsztów pozwalających uczniom i nauczycielom na głębsze poznanie osoby, życia i etosu Jana Pawła II. Drugi etap odbył się w Warszawie w dniach 3-5 listopada. Uczniowie wzięli udział w wybranym przez siebie warsztacie twórczym: malarskim, literackim bądź fotograficznym. Równolegle nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wybranych warszawskich muzeów - Muzem Narodowego, Muzeum Miasta Warszawy, Muzeum Chopina i Galerii Zachęty. Przed nami trzeci etap, który będzie polegał na zorganizowaniu w szkole autorskiego wydarzenia kulturalnego w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z projektu. Całość projektu "Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II" zostanie zakończona w grudniu w Warszawie podczas spotkania podsumowującego, na którym uczestnicy podzielą się ze sobą tym, co udało się przygotować w każdej ze szkół.

Marzycielska poczta

W dniu 31.10.2017 r. w naszej szkole odbyła sia akcja Marzycielska poczta organizowana przez szkolny wolontariat Cor Cordis przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Wolontariatu, działającym przy Pałacu Młodzieży. Wydarzenie polega na pisaniu listów do chorych dzieci. W tym roku odbiorcami byli Tobiasz i Amelka, ktorzy choruja na białaczkę limfoblastyczną. Dzieci mają tylko 10 lat, a wiekszość swojego czasu spędzają w szpitalach. Żeby podnieść ich na duchu, uczniowie I LO rysowali rysunki i pisali listy do wybranego dziecka. Młodzież pokazała swoją kreatywność i stworzyła przepiękne prace, które powędrują do Tobiasza i Amelki.

Turniej Jubileuszowy z udziałem siatkarek I LO

W dniu 30.10.2017 w III LO odbył się Turniej Jubileuszowy 120-lecia działalności szkoły. Nasze zawodniczki zmierzyły się z drużyną organizatorów oraz VII LO. Obydwa starcia zakończyły się zwycięstwem. W pierwszym meczu pewnie wygrywamy 2:0 (25:6 ; 25:5) z drużyną VII LO, a w drugim 2:0 (25:12 ; 25:14 ) z zawodniczkami III LO. Skład: Zuzannna Starchura, Julia Stachura, Gabiela Stachura, Dominika Bałut, Dominika Zelek, Dominika Burzawa, Małgorzata Kozioł, Anna Sroka, Natalia Gaj, Weronika Łabuz, Martyna Mękal (L). Opiekun: mgr Urszula Świerczek.

Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej- finał

 26 października już po raz dziesiąty odbył się Finał Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA” 2017 , organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. Brało w nim udział dwóch uczniów naszej szkoły Dawid Rodak z klasy 2K i Karolina Padło z klasy 1G.
Dawid Rodak w kategorii recytacji otrzymał jedno z dwóch przyznanych wyróżnień

Gratulujemy .

Czytaj więcej...

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu