Olimpijskie kwalifikacje z języka angielskiego

Na mocy decyzji Komitetu Głównego 41. Olimpiady Języka Angielskiego do etapu okręgowego zakwalifikował się uczeń Igor Noga (klasa 3H, opiekun mgr Katarzyna Kliś). Etap okręgowy odbędzie się 16 stycznia 2017 w Krakowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces w Olimpiadzie Geograficznej

Do etapu okręgowego XLIII Olimpiady Geograficznej zakwalifikowało sie dwoje uczniów naszj szkoły: Monika Miśkiewicz (3e) i Michał Liro (3e). Opiekunem uczniów jest mgr Rozalia Bartosik. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Matematyczne sukcesy uczniów w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH

Miło nam poinformować, że do II etapu Ogólnopolskiej  Olimpiady  O  Diamentowy  Indeks  AGH  zakwalifikowali się następujący uczniowie : Krzysztof Kucaba, Jakub Sroka, Karolina Świerczek (3b), Karolina Rutka (3d), Jakub Adamczyk, Monika Augustyn, Kamil Hosaja, Jakub Kupiec, Igor Noga, Wiktor Polek (3h), Tomasz Szczerba (2b), Dawid Migacz (2k). Opiekunami uczniów są : dr Beata Milówka, mgr Krzysztof Horbacewicz, mgr Irena Jodłowska, mgr Danuta Srebro, mgr Renata Żywiec. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Matematyczne czwartki i tarnowskie piątki matematyczne.

1 grudnia 2016r. w dniu rozpoczęcia  tradycyjnego konkursu szopek krakowskich, miał miejsce również tradycyjny wyjazd uczniów naszej szkoły na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na wykład z matematyki z cyklu „Matematyczne Czwartki”.
Tym razem dr Krzysztof Ciesielski, autor znanych popularno-matematycznych książek i dobry znajomy naszych profesorów z liceum, wygłosił  wykład na temat „100 lat temu na plantach”. Ten świetny wykładowca, umiejący zabawić i zainteresować słuchaczy, opowiedział co wynikło z pamiętnego spotkania Hugona Steinhausa ze Stefanem Banachem  i Ottonem Nikodymem przed 100 laty na plantach krakowskich. Sala pękała w szwach – z  naszego liceum w całości była obecna kl. 1H, częściowo kl. 1B oraz stała ekipa z 2B.
Spotkanie można podsumować zdaniem wypowiedzianym przez dr K.Ciesielskiego na zakończenie spotkania: „Medal Fieldsa wciąż czeka na Polaka, może na tej sali jest jego przyszły zdobywca”.

 

W piątek 2 grudnia 2016 r. uczniowie kl. 2h wysłuchali wykładu „Zofia i jej liczby” w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych. W roku 2016 przypada 240 rocznica urodzin i 185 rocznica śmierci Sophie Germain, francuskiej matematyczki, pierwszej kobiety, która uzyskała stopień naukowy na uniwersytecie. Dr Jerzy Szczepański opowiedział o pasjach naukowych nastoletniej Sophie i jej pracy naukowej, która znalazła uznanie w oczach „księcia matematyków” – Carla Friedricha Gaussa.

 

 

 

Sukces teatru i chóru I LO

Uczniowie I LO zajęli I miejsce w XVII Przeglądzie Programów Artystycznych "A to Polska właśnie" organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego. Nagrodzony został spektakl "Polski drogi do Wolności", szczególnie etiuda taneczna oparta na utworze"Gloria victis" E.Orzeszkowej w  pięknym wykonaniu Karoliny Marek,Sary Szubert, Przemka Grobeckiego z klasy II e i Dominikę Kocoń z klasy II g, która zaśpiewała fragment utworu. Profesor Lucyna Frączek otrzymała podziękowanie za reźyserię i oryginalny scenariusz spektaklu. Chór zaśpiewał piosenki powstańcze. Gratulujemy nagrodzonym.

170 rocznica urodzin prof. K. Olszewskiego

1 P1010059Zespół nauczycieli fizyki zorganizował sesję popularno-naukową poświęconą prof. Karolowi Olszewskiemu, absolwentowi naszej szkoły. Okazją do spotkania w auli I LO było kilka rocznic związanych z prof. Olszewskim przypadających w 2016 roku. Najważniejsza, to 170-lecie urodzin, druga to 150-lecie złożenia egzaminu dojrzałości w tarnowskim c.k. Gimnazyum oraz 120-lecie wykonania przez K. Olszewskiego pierwszego na ziemiach polskich zdjęcia rentgenowskiego.

W sesji udział wzięli uczniowie klas matematyczno-fizycznych: 1b, 2b i 2h, którzy wysłuchali wykładów:

1. mgr Marka LipińskiegoGeneza wmurowania tablicy upamiętniającej K.Olszewskiego i jego związki Tarnowem.

2. prof. dr hab. Andrzej Szytuły – Karol Olszewski – droga naukowa, osiągnięcia i pasje. Kriogenika wczoraj i dzisiaj.

oraz mogli zobaczyć serię doświadczeń w wykonaniu Tomasza Szczerby (kl. 2b) i Kacpra Moździerza (kl. 1b) – Doświadczenia z ciekłym azotem, ukazujące zmianę własności ciał w niskich temperaturach i co z tego może wynikać.

Geneza wmurowania tablicy K. Olszewskiego sięga roku 2009.

Pomysłodawcą uczczenia pamięci wielkiego absolwenta tarnowskiego Gimnazjum był również jej absolwent prof. A. Szytuła – rocznik matury 1958. Tablicę ufundował rektor UJ prof. dr. hab. Karol Musioł, a w obecności społeczności I LO, władz samorządowych i oświatowych Tarnowa oraz zaproszonych gości UJ oraz tarnowskich szkół wyższych w dniu 29.03.2010 r. dokonał jej odsłonięcia.

Działania prof. A. Szytuły i M. Lipińskiego pozwoliło odkryć zapomniane przez wiele pokoleń powiązanie K. Olszewskiego z Tarnowem, faktem jego uczęszczania i złożenia w 1866 r. egzaminu maturalnego w tarnowskim Gimnazjum.

Jak się okazało związki K. Olszewskiego z naszym regionem są dużo większe.

K. Olszewski urodził się 29.01.1846 r. w Broniszowie Tarnowskim (dzisiaj tylko Broniszów – wieś położona kilkanaście kilometrów na południe od Ropczyc) w rodzinie właściciela ziemskiego Jana Olszewskiego. Początek rabacji chłopskiej Jakuba Szeli tragicznie doświadczył Karola, który jako trzy tygodniowe niemowlę zostaje sierotą po zamordowaniu ojca. Matka wraz z Karolem i siostrą przenoszą się do Nowego Sącza, gdzie Karol dorastał, chodził do szkoły podstawowej i rozpoczął naukę w gimnazjum.

W roku 1863 na wieść o powstaniu styczniowym młody Karol z kolegami próbował dołączyć do powstańców przekraczając kordon pod Krakowem. Niestety zamiar się nie powiódł, Karol z kolegami został aresztowany przez policję i osadzony w więzieniu św. Michała.

Po wyjściu z więzienia przeniósł się do Tarnowa, gdzie kontynuował naukę w c.k. Gimnazyum, a w r. 1866 zdał maturę.

Pod datą 16 października 1866 r. został wpisany w poczet studentów Wydziału Chemii UJ rozpoczynając tym samym nowy, naukowy rozdział swojego życia, które w całości poświęcił chemii.

Głównym punktem sesji był wykład prof. A. Szytuły nt. postaci prof. Karola Olszewskiego - od okresu studiów poprzez staże zagraniczne u znanych fizyków i chemików w najlepszych laboratoriach Europy, uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych w UJ, współpracę z prof. Z. Wróblewskim uwieńczoną osiągnięciem, jakim było pierwsze na świecie skroplenie: tlenu i azotu na przełomie marca i kwietnia 1883 r.

Słuchacze dowiedzieli się również o pierwszym na ziemiach polskich zdjęciu rentgenowskim, jakie wykonał K. Olszewski własnoręcznie zrobioną lampą rentgenowską na początku 1896 r., w miesiąc po odkryciu promieni X przez K. Roentgena,a także poza zawodowych pasjach, jakimi były: hodowla chryzantem, fotografowanie i wędrówki górskie po Tatrach.

Prof. Szytuła zapoznał również słuchaczy z rozwojem kriogeniki i dzisiejszych zastosowaniach niskich temperatur w nauce, technice, medycynie, rehabilitacji i w życiu codziennym.

 

Tarnowski Turniej Matematyczny

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w trzeciej edycji  Tarnowskiego Turnieju Matematycznego organizowanego  przez PWSZ w Tarnowie. Szczegóły znajdują się na stronie PWSZ.

1 grudnia 2016 odbędą się eliminacje szkolne Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, zgłoszenia można wpisać tutaj.

Międzyszkolny Konkurs Iberiada 2016

55W środę 30 listopada 2016 r  o godzinie 12:00 w auli szkolnej odbędzie się Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Hiszpanii Iberiada 2016 zorganizowany przez nauczyciela j. hiszpańskiego w I LO.
Konkurs ma na celu promowanie języka hiszpańskiego oraz dziedzictwa kulturowego w jego szerokim rozumieniu, a także wzbudzenie zainteresowań edukacyjnych i poszerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w tym konkursie.

Regulamin konkursu.

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne.

Rozpoczęliśmy cykliczne wyjazdy na wykłady z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W październiku i listopadzie uczniowie klas 2d  i 1e wysłuchali wykładów:


- „O rewolucjach w matematyce”- dr Jerzy Szczepański
Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. W trakcie wykładu można było prześledzić kilka takich rewolucji i ich konsekwencje.


- Nobel i topologia – dr Zdzisław Pogoda
W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżono, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki.

 

Natomiast 3 listopada uczniowie klas 1b, 1k, 2e i 2k wzięli udział w zajęciach z matematyki w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych organizowanych przez PWSZ w Tarnowie. Uczniowie wysłuchali wykładu:


- „O trzecim problemie Hilberta” - Dominik Burek
W XIX wieku można było zdobyć nagrodę 500 złotych franków na przykład za rozwiązanie jednej z wersji problemu matematycznego, który później nazwano trzecim problemem Hilberta. Podczas wykładu  można było posłuchać o tym problemie, jego historii, rozwiązaniu i samej sylwetce Hilberta.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu