I LO w Tarnowie z patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

UJ logo mNasz szkolny projekt „O jeden poziom abstrakcji wyżej” został wyróżniony i znalazł się na liście 10 projektów objętych patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2015 r. Projekt ten został uznany za cenną inicjatywę mającą na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi matematycznie. W ramach podjętej współpracy nasi uczniowie wraz z nauczycielami będą cyklicznie uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki UJ.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu