"W 80 rocznicę zbrodni katyńskiej"

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, organizacja prowadząca od 2008 roku program edukacyjny „Katyń…Ocalić od zapomnienia” zorganizowała Konkurs Historyczny pt.„Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.  W konkursie wzięły udział uczennice klasy 2C: Julia Jaszczur i Aleksandra Stojak. Partnerami projektu są Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Uczniowie mogli pisać pracę konkursową w jednej z 5 kategorii tematycznych:

I. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;

II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;

III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;

IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;

V. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

Konkurs przyczynił się do popularyzacji wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii Zbrodni, kontekstów i interpretacji, życia konkretnych osób zamordowanych na Wschodzie w 1940 r. oraz poprzez rozwijanie fascynacji historią Polski XX wieku. Pozwolił także młodzieży pasjonującej się historią pochwalić się umiejętnością pisania referatów.

Prace konkursowe zostały ocenione przez jury złożone z uznanych ekspertów – historyków.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu