Dyżur Dyrektora

Informujemy, że dyżur dyrektora szkoły w dniu 17 listopada 2020 jest odwołany.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu