Warsztaty matematyczne na UJ

Grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach z matematyki zorganizowanych w dniu 13 listopada 2014 r. przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program warsztatów obejmował :
* wykład dr Dominika Kwietniaka (IM UJ ) pt. Matematyczna magia
* wykład dr Krzysztofa Ciesielskiego (IM UJ ) pt. Rok Jubileuszowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w zadaniach
* wykład dr Zdzisława Pogody (IM UJ ) pt. Ucieczka do Nieskończoności


Warsztaty odbyły się pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,w ramach programu zmierzającego do objęcia opieką wyróżniających się projektów szkolnych, mających na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi matematycznie.

Opiekunami naszych młodych matematyków były mgr Irena Jodłowska oraz dr Beata Milówka.

 

 

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu