LXIV Olimpiada Fizyczna

Gratulacje dla Piotrka Kubali (kl. 2b – opiekun mgr Marek Lipiński), który jako jedyny uczeń z Tarnowa zakwalifikował się do części doświadczalnej zawodów II stopnia LXIV Olimpiady Fizycznej w Krakowie.

Życzymy Piotrkowi powodzenia i dobrych pomysłów podczas zmagań z zadaniem eksperymentalnym, które będzie musiał samodzielnie przeprowadzić w niedzielę 15.lutego 2015 r. w Instytucie Fizyki UJ.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu