Wymiana szkolna z Niemcami

pnwm d I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie nawiązało współpracę z liceum z Mölln koło Hamburga, w ramach której w dniach 08 - 13.03.2015 r. odbędzie się w spotkanie uczniów obu szkół. 

Głównym celem wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną i nauczycielami. Wymiana młodzieży przynosi duże korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim. Ponadto młodzież ma możliwość poznać odmienne systemy szkolnictwa, tradycję i kulturę. Zapoznaje się z wspólną historią, dyskutuje na temat wzajemnych wyobrażeń o sobie i ma możliwość zlikwidować istniejące uprzedzenia i stereotypy.

 

Dużą atrakcją wymiany jest bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez organizatorów. Często uczniowie sami są współautorami programu przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany w formie np. fotoreportażu.
Wśród uczniów biorących udział w wymianie obserwujemy większą motywację do nauki języków obcych, otwartość na świat i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami.
Te wyjazdy są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w Europie oraz budowania pokoju między narodami, dzięki poznaniu wzajemnej historii.


Organizacja naszej wymiany szkolnej jest możliwa dzięki pomoc ze strony PNWM - "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży", która jest organizacją międzynarodową powołaną przez rządy RP i RFN w celu m.in. finansowego wspierania kontaktów młodzieży.

 

Wizyta uczniów I Liceum w Niemczech odbędzie się w dniach 07 - 12 czerwca 2015 r. Podróż planujemy samolotem z Krakowa do Hamburga.
W Niemczech polska grupa będzie zwiedzała Berlin, gdzie zostaną zorganizowane gry w terenie i wizyta w parlamencie. Następnie odwiedzimy miasta hansaetyckie takie jak Lubeka i Hamburg. Pojedziemy nad Morze Północne.


Koordynatorami wymiany są: mgr Iwona Stec Bień i mgr Marzena Tatarczuch.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu