Warsztaty matematyczne na UJ

Uczniowie naszej szkoły w dniu 13 lutego 2015 r. wzięli udział w warsztatach z matematyki w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W programie znajdowały się następujące zajęcia :

- wykład prof. dra hab. Jerzego Ombacha (Instytut Matematyki UJ) pt. „Optymalizacja wartości oczekiwanej”
- wykład mgra Tomasza Kobosa (Instytut Matematyki UJ) „Twierdzenie o małżeństwach”
- sesja zadaniowa z zastosowaniem wiedzy z powyższych wykładów.

To kolejne już zajęcia, które odbyły się pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przypomnijmy, że nasz szkolny projekt „O jeden poziom abstrakcji wyżej” jako jeden z dziesięciu wyróżnionych projektów został objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki temu uczestniczymy w programie Uniwersytetu Jagiellońskiego zmierzającym do popularyzacji matematyki i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

Opiekunkami uczniów były : dr Beata Milówka oraz mgr Irena Jodłowska.

 

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu