Spotkanie z Panią Stanisławą Partyką-Wiatr w 75. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię w 1940 r

spw6 marca 2015 r. w piątek w auli I LO o godz. 11. odbędzie się spotkanie z Panią Stanisławą Partyką-Wiatr.
Pani Stanisława urodzona w Nieświeżu, córka Jana Wiatra, uczestnika wojny 1918-21, funkcjonariusza Policji Państwowej, więźnia Kozielska i Ostaszkowa, nie miała jeszcze 9 lat, gdy zaczęła się wojna.
Miała zaledwie 10 lat, gdy w Twerze, 13 kwietnia 1940, zamordowano jej ojca, a ją wraz z matką, tego samego dnia, jako element niebezpieczny, w bydlęcych wagonach wywieziono na Wschód.

Dorastała na stepach północnego Kazachstanu gdzie w tamtejszym kołchozie z matką spędziła długie, chłodne i głodne 6 lat. Po latach zesłania wróciła do Polski w 1946 r., zamieszkała w Tarnowie.
W 2013 uzyskała tytuł honorowego obywatela Nieświeża.
W 2014 nagrodzona za książkę „Ballada o utraconym domu” Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza.
Pani Stanisława jest aktywnym społecznikiem, obecnie pełni obowiązki prezesa Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej.
W spotkaniu uczestniczyć będą klasy: I G, II A i II G.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu