Konferencja Naukowa „Tytoń albo zdrowie”

17 listopada 2014 r. klasa 3c wzięła udział w XVII Konferencja Naukowej „Tytoń albo zdrowie” im. prof. Franciszka Venuleta, zorganizowanej przez Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

Uczniowie, słuchając wykładów w PWSZ, mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat problematyki zdrowego życia, czynników ryzyka nowotworowego, Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Spotkanie organizowane było w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.: „Prewencja pierwotna nowotworów”, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu