LVIII Olimpiada Astronomiczna

Do zawodów II stopnia LVIII Olimpiady Astronomicznej zakwalifikowała się
Monika Armatys (1c). Opiekunem uczennicy jest mgr Wiesław Rejkowicz.

Życzymy dalszych sukcesów!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu