WYMIANA POLSKO - NIEMIECKA

pnwm dI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie nawiązało współpracę z liceum z Mölln koło Hamburga, w ramach której planowana jest wymiana szkolna.

Głównym celem wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną i nauczycielami.

Wymiana młodzieży przynosi duże korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem...

niemieckim i angielskim. Ponadto młodzież ma możliwość poznać odmienny system szkolnictwa, tradycję i kulturę Niemiec.

Dużą atrakcją wymiany jest bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez organizatorów. Często uczniowie sami są współautorami programu przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany w formie np. fotoreportażu.
Wśród uczniów biorących udział w wymianie obserwujemy większą motywację do nauki języków obcych, otwartość na świat i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te wyjazdy są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w Europie oraz budowania pokoju między narodami, dzięki poznaniu wzajemnej historii.

Organizując naszą wymianę szkolną będziemy starali się o pomoc ze strony PNWM - "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży", która jest organizacją międzynarodową powołaną przez rządy RP i RFN w celu m.in. finansowego wspierania kontaktów młodzieży.

Przyjazd niemieckich kolegów planowany jest na 09 -13 marzec 2015. Wizyta uczniów I LO w Mölln 07 - 12 czerwiec 2015r. Podróż planujemy samolotem z Krakowa do Hamburga. W Niemczech polska grupa będzie zwiedzała Berlin, gdzie zostaną zorganizowane gry w terenie i wizyta w parlamencie. Następnie odwiedzimy miasta hansaetyckie takie jak Lubeka i Hamburg. Pojedziemy nad Morze Północne. Koszt biletu lotniczego - ok. 480 zł.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jak najszybsze wpłacenie pieniędzy w sekretariacie szkoły, co stanowi gwarancję udziału.

Koordynatorami wymiany są: mgr Iwona Stec Bień i mgr Marzena Tatarczuch.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Jak długo trwa wymiana?

Każde spotkanie, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, trwa 6 dni (licząc czas dojazdu). Gości oczekujemy w niedzielę wieczorem, gościmy ich przez cały następny tydzień - do piątku. Wyjazd planuje się w piątek po obiedzie.

2. Jakie warunki muszę zapewnić przyjmując gościa?

Goście z Niemiec nie mają szczególnych wymagań, pragną być traktowani po prostu jak domownicy. Idealnie byłoby oddać do dyspozycji gościa pokój, wystarczy jednak też, jeżeli gość będzie miał własne łóżko.

3. Co zrobię, jeżeli moja znajomość języka niemieckiego nie będzie wystarczająca?

Większość uczniów biorąca udział w wymianie, to początkujący, jeżeli chodzi o znajomość języka niemieckiego. Tylko nieliczni opanowali język na poziomie umożliwiającym im swobodne porozumiewanie się. Językiem komunikacji jest więc język angielski. Ponad to jesteśmy w grupie, możemy sobie wzajemnie pomagać, spotykamy się codziennie,wspólnie spędzamy większość czasu. Do odważnych świat należy!!
Takie spotkania, to często dodatkowa motywacja do nauki zarówno języka niemieckiego i angielskiego.

4. Czy mogę brać udział w wymianie, jeżeli nie uczę się języka niemieckiego w szkole?

Oczywiście, niektórzy uczą się przecież języków obcych poza szkołą. Można się też porozumiewać po angielsku.

5. Czy muszę uczestniczyć we wszystkich wycieczkach organizowanych w ramach wymiany?

Uczniowie biorący udział w wymianie są zwolnieni z zajęć dydaktycznych w szkole na rzecz uczestnictwa we wszystkich organizowanych imprezach w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Jeżeli jednak obawiasz się zaległości w szkole, do ciebie należy decyzja, w jakich imprezach będziesz brał udział. Musisz to tylko wcześniej zgłosić opiekunom wymiany. Po zakończeniu wymiany będziesz przez kilka dni zwolniony z odpytywania, co umożliwi ci nadrobienie zaległości szkolnych.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu