Zajęcia laboratoryjne w IF UJ

W ramach współpracy I LO w Tarnowie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ uczniowie trzech klas matematyczno-fizycznych: 1b, 1h i 1k wraz z wychowawcami: mgr A. Pondel, mgr R. Wątrobą i mgr J. Wałaszkiem oraz nauczycielami fizyki: mgr M. Lipińskim i mgr W. Rejkowiczem uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w I Pracowni Fizyki w nowo oddanym do użytku, bardzo ładnym i funkcjonalnym budynku Instytutu Fizyki UJ.

Podczas trzech wyjazdów uczniowie każdej z klas wykonywali ćwiczenia w dwuosobowych zespołach. Każdy z uczniów wykonał dwa różne doświadczenia pod okiem doktorantów Wydziału Fizyki. Wyznaczana była m.in. lepkość cieczy z wykorzystaniem wiskozymetru Stokesa oraz ciepło topnienia lodu, badane były widma różnych pierwiastków przy użyciu spektrometru, a także sprawdzane były zasady pracy maszyn prostych.
Uczniowie czuli się prawie jak studenci. Na początku asystent prowadzący sprawdził stopień przygotowania uczniów do ćwiczenia, omówił tok postępowania i sposób wykonania pomiarów.

 


Następnie w zespołach dwu osobowych dysponując kartą pracy uczniowie realizowali swoje ćwiczenie.
Taka forma pracy bardzo spodobała się uczniom. Skonfrontowanie teorii z doświadczeniem, to najlepszy sposób na ukazanie najpiękniejszej strony fizyki jako dyscypliny naukowej.

Najlepszą oceną zajęć dotyczącą umiejętności i zaangażowania uczniów, było stwierdzenie jednej z Pań asystentek – „chciałabym mieć tak zdolnych i pilnych studentów”.

Koniec zajęć w Pracowni dla uczniów wcale nie oznacza końca pracy związanej z ćwiczeniem. W ramach pracy domowej na podstawie wykonanych pomiarów uczniowie opracowują wyniki, sporządzając sprawozdanie podsumowujące otrzymane rezultaty.

Uczniowie już planują powtórną wizytę w I Pracowni Fizycznej UJ wiosną 2015 r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu