Sukces w Olimpiadzie Filozoficznej

Miło nam poinformować, że uczennica klasy IA Zuzanna Łukasik zakwalifikowała się do kolejnego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. W swojej pracy Zuzanna podjęła się analizy porównawczej teorii na temat czasu, wieczności oraz stworzenia świata w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Wymagało to zapoznania się z dziełami Platona, Arystotelesa, Filona z Aleksandrii, Teofila z Antiochii, Orygenesa, św. Augustyna, św. Bonawentury, św. Tomasza z Akwinu, Coplestona i Gilsona. Druga uczennica biorąca udział w Olimpiadzie, Maria Jóźwiak z klasy 1B, zmagała się z aksjologicznym twierdzeniem Romana Ingardena na temat związku wartości z odpowiedzialnością. 

Obu uczennicom dziękujemy za ich pracę i czas poświęcony na rozważania filozoficzne. Zuzannie życzymy sukcesów w etapie okręgowym Olimpiady. Opiekunem uczennic jest dr Grażyna Potępa.

Kwalifikacje uczniów I LO z olimpiad historycznych i prawnych

Do etapu okręgowego XLVII Olimpiady Historycznej awansowali: Ewa Horbacewicz II Ag,Magdalena Kuzera II Ag, Jakub Hońdo III G, Jacek Kierach III G, Wojciech Opioła III G. Etap II odbędzie się w dwóch turach: test pisemny - 9 stycznia 2021r., a etap ustny - 22 stycznia 2021r.
 
Do etapu międzyszkolnego Olimpiady "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514. Od Cedyni do Orszy" awansowali: Weronika Niedziela II Ag, Jakub Radziszewski IIAg, Kacper Ptak II A, Michał Wójcik II A, Jakub Hońdo IIIG, Daniel Broccato III G, Jacek Kierach IIIG, Wojciech Opioła III G. Termin kolejnego etapu, który miał odbyć się 9 grudnia 2021r., został przesunięty na drugą połowę stycznia 2021r.
 
Do etapu okręgowego XXIII Olimpiady Wiedzy o Prawie awansował Krystian Karczewski IIIG z maksymalną liczbą punktów. Zawody II stopnia odbędą się 28 lutego 2021r.
 
Opiekę naukową nad uczniami sprawuje dr Janusz Kowal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ

Jak co roku, uczniowie z klas o profilu biologiczno - chemicznym wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ. Od roku 2020 konkurs zmienił się w ogólnopolską olimpiadę. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Olimpiadzie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego. Olimpiada jest trzyetapowa: etap pierwszy odbywa się w szkołach, które dokonały zgłoszenia, etap drugi - w odpowiednich okręgach, a etap III - w siedzibie organizatora. Pierwszy etap tzw. szkolny został odwołany ze względów pandemicznych. Drugi etap: okręgowy organizowany odbył  się 12.12.2020 w trybie zdalnym.

Do finału olimpiady zakwalifikowała się uczennica z kl. 2c Agnieszka Karaś. Opiekunem jest dr inż. Renata Adamiak,a z klasy 3c uczniowie: Jan Filipowicz, Bartłomiej Kotapka i Nikola Majcher. Opiekunem jest dr inż. Agnieszka Kubala.

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesu w zmaganiach finałowych!

XLV Olimpiada Języka Angielskiego

 
Informujemy, że Amelia Świerczek z klasy 3B (uczennica mgr Bogusławy Świderskiej)  i Tytus Wałęga z klasy 2BG (uczeń mgr Aliny Pondel) zakwalifikowali się do etapu okręgowego XLV Olimpiady Języka Angielskiego. Etap okręgowy Olimpiady dbywać się będzie w dwóch częściach: test pisemny (22 stycznia 2021r.) i egzamin ustny (1-5 lutego 2021r.).

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Dnia 02.12.2020 odbył się etap szkolny  LI OLiJP.  Do olimpiady przystąpiła uczennica z klasy 2Ag Małgorzata Gajda, która odpowiadała na pytania szkolnej Komisji OLiJP. Pytania związane były z pracą na temat: "Zaraza jako temat literatury w twórczości polskich romantyków". Uczennica napisała pracę pod kierunkiem mgr Lucyny Frączek.

Celem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów zdolnych w dziedzinie literatury i języka i zakresie wykraczającym poza program szkoły ogólnokształcącej. Udział w olimpiadzie jest także przygotowaniem do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Praca została opatrzona recenzjami i przesłana do Wydziału Polonistyki w Krakowie. II etap  OLiJP odbędzie się w lutym 2021r.

XLVII Olimpiada Geograficzna

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy IIID Patryk Kurek i Jakub Świerczek, zakwalifikowali się do okręgowego etapu XLVII Olimpiady Geograficznej. Uczniowie w pracach I etapu przedstawili fizycznogeograficzną charakterystykę wybranego zbiornika wodnego, natomiast w lutym przyszłego roku zmierzą się z zagadnieniami wiedzy ogólnej z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Opiekunem uczniów jest dr Paulina Minor-Wróblewska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Olimpiada Chemiczna

Uczeń klasy 3c Jan Filipowicz zakwalifikował się do etapu rejonowego Olimpiady Chemicznej. Zawody odbędą się w najbliższy piątek 18.12.2020 w naszej szkole ze względu na panującą pandemię z zachowaniem reżimu sanitarnego. Opiekunem ucznia jest dr inż. Agnieszka Kubala.

Celem Olimpiady Chemicznej jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowania chemią wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Startujących w zawodach (I etap) obowiązuje znajomość analizy jakościowej i całego materiału objętego programem klas liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem chemii, niezależnie od profilu klasy, do której uczęszcza zawodnik. Od uczestników wyższych etapów wymagana jest także znajomość podstaw analizy ilościowej, elektrochemii, kinetyki, termodynamiki chemicznej, analizy spektralnej UV-VIS, IR, NMR, emisyjnej spektrometrii atomowej, spektroskopii mas oraz podstaw analizy rentgenograficznej kryształów. Zawodnicy wszystkich etapów powinni także wykazywać się znajomością nazewnictwa chemicznego (systematycznego i zwyczajowego) oraz umiejętnością zapisu równań reakcji chemicznych, także w postaci jonowej. W swoich pracach uczniowie powinni zwracać uwagę na poprawność języka oraz zwięzłość wypowiedzi. Zawody Olimpiady są czterostopniowe.

Życzymy Jankowi powodzenia i dalszych sukcesów!

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej

2 grudnia odbył się szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej, w tym roku miał on formę zdalną. Czterech najlepszych uczniów przeszło do etapu diecezjalnego, są to: Gabriela Kara (2f), Natalia Kozak (2eg), Emilia Boruta (1d) oraz Jakub Szczepański (3c).

Temat tegorocznej Olimpiady porusza bardzo ważny temat tożsamości człowieka: "Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka"
Celem konkursu jest przybliżenie jej uczestnikom wizji człowieka w ujęciu teologii katolickiej. Nie chodzi wyłącznie o zdobycie informacji - choć każdy uczeń czytając przekazy biblijne, jak i zapoznając się z nauczaniem Kościoła, zyska ogromną wiedzę w rozumieniu podstawowych pojęć takich jak: człowiek, godność osoby, wolność, dusza i ciało. Ważne jest zrozumienie egzystencji człowieka jako jedności duszy i ciała oraz komplementarności płci oraz dostrzeżenie, że zadaniem człowieka jest nieustanne dorastanie do swego człowieczeństwa i rozwój rozumiany jako osobista świętość.
 
Wyjątkowość tegorocznego tematu związana jest także z tym, że ma on znaczenie w osobistej formacji uczestników. Mogą oni odkrywać własne istnienie jako kobiety lub mężczyzny; odkrywać swoją wartość wynikającą z godności człowieka jako osoby - czyli wartości najwyższej, danej raz na zawsze, niezależnej od czyjegokolwiek uznania. /z Regulaminu OTK/
 
Naszym olimpijczykom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Francuskie egzaminy międzynarodowe DELF 2020

Z ogromną radością i dumą informujemy, że uczennice naszej szkoły: Aleksandra Łabno (kl. III A) i Wiktoria Sitko (kl. III K) zdały egzamin z języka francuskiego DELF (Diplôme d'études en langue française) na poziomie B1. DELF to oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, uznawany na całym świecie, potwierdzający znajomość języka francuskiego na określonym poziomie. Wiktorii i Aleksandrze serdecznie gratulujemy wytrwałości w przygotowaniu się do egzaminu i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem uczennic jest mgr Kinga Radlińska - nauczeciel języka francuskiego. Félicitations!

Olimpiada Filozoficzna w I LO

Kilka dni temu zakończył się szkolny etap XXXIII Olimpiady Filozoficznej. W bieżącym roku uczniowie zmagali się m.in. z tematem populizmu, fikcji i wartości; problemem winy, zła, szczęścia i upływu czasu oraz odpowiedzialności za mądrość, klimat i politykę. Dwie uczennice naszej szkoły podjęły temat aksjologiczny i ontologiczny przygotowując obszerne wypowiedzi w formie esejów filozoficznych. W oczekiwaniu na wyniki etapu szkolnego Olimpiady już dziś dziękujemy dziewczętom za odwagę i trud zmierzenia się z zagadnieniami wartości, czasu i wieczności. Opiekunem merytorycznym jest Pani dr Grażyna Potępa- nauczyciel filozofii.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu