Zdobywamy szczyty statystyki w czasach zarazy!

 
Z radością informujemy że drużyna KADRAILO w składzie: Izabela Guła (1EG), Nikodem Jaworski (1EG) oraz Paweł Skotnicki (1EG) zakwalifikowała się do finału części krajowej Europejskiego Konkursu statystycznego jako jedna z pięciu najlepszych drużyn w Polsce! Nasi młodzi statystycy osiągnęli ten sukces dzięki przeprowadzeniu bardzo wnikliwej analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawieniu wyników swojej pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji, która została oceniona przez wybitnych ekspertów w dziedzinie statystyki. Na podstawie średniej oceny za prezentację i punktacji za wcześniejszy etap wyłoniono zwycięską piątkę, która powalczy o udział w części europejskiej EKS. Warunkiem jest przygotowanie dwuminutowego filmu w języku angielskim na temat "Młodzi ludzie w Europie" i zdobycie za niego najlepszej oceny Internautów i Jury. Szczegóły dotyczące głosowania przekażemy w późniejszym terminie. Gratulujemy bardzo serdecznie i nadal trzymamy kciuki! Opiekunem drużyny jest nauczyciel matematyki mgr Anna Smoleń.

Laureatki konkursu językowego

Dwie uczennice naszej szkoły: Karina Sobol i Joanna Sumara (I Bg) zostały laureatkami Międzynarodowego Konkursu Artystyczno-Literackiego: „Dzieła Noblistów - dodaj barw, ubierz w słowa” ("Masterpieces of Nobel Prize Winners for Literature: Add Some Colour, Give It Your Voice"). Zadaniem uczestników było przeanalizowanie twórczości wybranego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a następnie zinterpretowanie fragmentu dzieła w formie artystycznej, poetyckiej lub prozatorskiej. Karina i Joanna wybrały prace T.S. Eliota oraz Dereka Walcotta. Zajęły odpowiednio II oraz IV miejsce w konkursie. Gratulujemy!  

 

Rekolekcyjne miganie :)

Podczas szkolnych rekolekcji uczniowie I i VII LO wraz z katechetką siotrą Agnieszką Lampasiak nagrali teledysk do jednej z piosenek, tłumacząc jej tekst na język migowy. Zapraszamy do obejrzenia.

"W poszukiwaniu Boga w człowieku"

Z radością informujemy, że uczennica kl. 1eg Kinga Krzemińska została laureatką w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży im. Dostojewskiego na utwór prozatorski na temat: "W poszukiwaniu Boga w człowieku". Praca Kingi pt. "On zawsze był obok..." zachwyciła jury i otrzymała za nią specjalne wyróżnienie. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Apostoła. Zwycięska praca oraz pozostałe wyróżnione opowiadania i eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki "Nawrócenie przez cierpienie", która ukaże się w kwietniu tego roku. Laureaci konkursu otrzymają kilka egzemplarzy autorskich, ponadto trafią one do naszej szkolnej biblioteki oraz do biblioteki miejskiej w Tarnowie. Serdecznie gratulujemy!

LXIX Olimpiada Fizyczna - finał!

Miło nam poinformować, że uczeń Marcin Kosiba (3b) zakwalifikował się do centralnych zawodów III stopnia LXIX Olimpiady Fizycznej. Gratulujemy i życzmy sukcesów podczas zawodów finałowych, które zaplanowano w okresie 4-7 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Opiekunem ucznia jest mgr Marek Lipiński.

Odnowienie po 50-latach doktoratu prof. Andrzeja Szytuły

We wtorek 3.03.2020 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po 50 latach odnowiony został doktorat prof. dr. hab. Andrzeja Szytuły, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Rocznik matury 1958.
Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Stosowną Uchwałę w przypadku prof. A. Szytuły podjęła Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją Uniwersytetu. Do Auli Collegium Novum jubilat wkroczył w orszaku osób, któremu przewodniczył rektor UJ, w otoczeniu członków Rady Wydziału z dziekanem WFAIS i dyrektorem IF. Wszyscy w stosownych w togach.
Głównymi punktami oficjalnej części uroczystości była wygłoszona przez prof. Rafała Abdank-Kozubskiego laudacja na cześć prof. A. Szytuły oraz odczytane w języku łacińskim przez p. dziekan prof. Ewę Gudowską-Nowak odnowienie nadania tytułu doktora nauk fizycznych.
Z laudacji zebrani mogli dowiedzieć o drodze zawodowej jubilata, którą od chwili rozpoczęcia studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, związał z krakowską Alma Mater.
Przez 40 lat kierował Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki UJ, a w latach 1991-93 był dyrektorem tego Instytutu. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1996 r. Kilkudziesięcioletnia działalność Profesora zaowocowała współautorstwem ponad 570 artykułów naukowych, które doczekały się ponad 5 tys. cytowań.
Był opiekunem 49 prac magisterskich oraz promotorem 20 prac doktorskich. Ponad 150 razy wystąpił w roli recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.
Od roku 1990 jest on członkiem Komitetu Krystalografii PAN, a przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Krystalografii Fizycznej. Od roku 1997 jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów, a w latach 1998-2005 był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów.
W drugiej, mniej oficjalnej części uczestnicy uroczystości składali jubilatowi życzenia i gratulacje oraz przekazywali okolicznościowe adresy od instytucji i osób prywatnych. Życzenia i gratulacje od dyrekcji, grona nauczycielskiego oraz całej społeczności I LO w Tarnowie przekazał jubilatowi mgr Marek Lipiński. Wspomniał przy tym udział prof. A. Szytuły w przywróceniu naszej szkole i Tarnowowi pamięci absolwenta c.k. Gimnazyum z 1866 r. prof. Karola Olszewskiego, który skroplił składniki powietrza: azot i tlen oraz wmurowania w budynku I LO  w 2010 r. tablicy upamiętniającej wielkiego naukowca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie WFSIS UJ:
https://fais.uj.edu.pl/wydzial/reportaze/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/144831643

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - finaliści

Do zawodów finałowych XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki zakwalifikowało się trzech uczniów naszej szkoły: Mikołaj Duch, Marcin Kosiba i Daniel Sołtys (3b). Opiekunem uczniów jest mgr Mark Lipiński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas zawodów III etapu olimpiady w Krakowie, które zaplanowano w dn. 28 marca, ale z uwagi na sytuację epidemiczną przeniesiono na dzień 6 czerwca 2020 r.

Lekcje w I LO

Mija kolejny dzień zdalnego nauczania w naszej szkole. Realizujemy plan lekcji w 100% w alternatywny, internetowy sposób. Ta nowa rzeczywistość wymaga od wszystkich dyscypliny pracy, dobrej organizacji, właściwego gospodarowania swoim czasem i odpowiedzialności. Frekwencja uczniów i nauczycieli jest bardzo wysoka.

Wszystkim życzymy owocnych lekcji i zdrowia!

 

 

Rekolekcje - dzień 3

"Co zrobić, aby życie nabrało sensu? Aby nie było w nim nudy? Trzeba się na nowo zakochać! Prawdziwie zakochać w Panu Bogu" - takie przesłanie usłyszeli uczestnicy ostatniego dnia rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. Józefa Partykę.
Miłość Boga do nas najbardziej wyraźnie widać w akcie oddania życia na krzyżu. I dlatego na początku spotkania do Katedry został uroczyście wniesiony Krzyż. Każdy z nas miał możliwość osobistej adoracji krzyża oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Trzydniowe rekolekcje zakończyliśmy Eucharystią.
 W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia - księdzu rekolekcjoniście, katechetom oraz uczniom zaangażowanym w oprawę muzyczną i służbie liturgicznej ołtarza.
Niech czas wielkopostnego zamyślenia przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu!

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone w dniach 12 - 25 marca 2020. W trosce o realizację planów pracy i płynność procesów nauczania przesłaliśmy Państwu dziennikiem elektronicznym informację dotyczącą organizacji pracy naszej szkoły z wykorzystaniem alternatywnych metod nauczania. Apelujemy o pozostanie w domu.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdującymi się w poniższych linkach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych--pytania-i-odpowiedzi

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu