Matematyczne czwartki na UJ

Jak co roku uczniowie naszego liceum odwiedzają Instytut Matematyki UJ biorąc aktywny udział w programie Matematyczne Czwartki. W listopadowym spotkaniu w coraz piękniejszym campusie UJ na Ruczaju uczestniczyła klasa 1e (mat-ang) a także uczniowie z klas 2b, 2h. 3k.

Prowadzący dr Zdzisław Pogoda zgromadził pełną aulę IM UJ i zaprezentował interesujący wykład pt  Matematyk o kształcie Wszechświata. Ludzie od najdawniejszych czasów chcieli poznać kształt otaczającej rzeczywistości. Przełomowy w naszych poglądach na kształt Wszechświata był wiek XX, gdy pojawiła się ogólna teoria względności. Zaczęto konstruować różne modele Wszechświata. Czy matematycy potrafią dostarczyć odpowiednich modeli? Czy mamy szansę na poznanie kiedyś w pełni, jaki jest kształt Wszechświata? Co sądzą o tym matematycy?

Wykład zwyczajowo zakończył konkurs dla przedstawicieli szkół goszczących na UJ, w którym nasz reprezentant Igor Noga (2h) zajął pierwsze miejsce. Gratulujemy!

Poniżej próbka umiejętności krasomówczych autora wykładu Zdzisława Pogody i jego przyjaciela Krzysztofa Ciesielskiego.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UJ logo mI Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie podpisało porozumienie o stałej współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki niemu poszerzona została oferta edukacyjna szkoły oraz stworzono nowe warunki kształcenia uczniów uzdolnionych i zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie chemii. W ramach przyjętego porozumienia uczniowie będą odbywać dodatkowe zajęcia w laboratoriach Wydziału Chemii pod opieką pracowników akademickich Uniwersytetu oraz uczestniczyć w wykładach akademickich prowadzonych w I LO w Tarnowie. Współpraca ta pozwoli również na lepsze poznanie przez młodego człowieka możliwości, jakie daje chemia, zakresu zastosowania tej nauki w różnych dziedzinach otaczającej nas rzeczywistości, a także merytorycznego kontaktu ze środowiskiem akademickim, co z pewnością przyczyni się do właściwego rozpoznania i świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia.
Pozostając w zgodzie z naszą tradycją, podobnie jak w roku 1756, w którym utworzono filię akademicką Uniwersytetu Krakowskiego składającą się z 200 uczniów i 4 profesorów wyznaczonych przez rektora Akademii Krakowskiej, włączamy się ponownie w system edukacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki tej współpracy jeszcze lepiej możemy edukować naszych uczniów, a koncepcja naszego kształcenia ma w ten sposób charakter długofalowy. Kluczowym jest w nim zdobywanie przez ucznia umiejętności, wiedzy i postaw pozwalających na funkcjonowanie w świecie , którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nabycie prze niego sprawności do realizowania ról, które będzie w nim odgrywał - mówi Jadwiga Skolmowska - Dyrektor I LO w Tarnowie.
Pani prof. dr hab. Grażyna Stochel - Dziekan Wydziału Chemii podkreśliła, że Uniwersytet zainteresowany jest współpracą z dobrymi szkołami o systemowej koncepcji kształcenia, bo w ten sposób studia podejmuje młody człowiek lepiej przygotowany, otwarty na poznanie naukowe, pełen aspiracji, świadomy swoich zainteresowań i pewien własnych możliwości. Ale nade wszystko pokorny wobec pracy badawczej i świadomy jej wkładu w rozwój otaczającej nas rzeczywistości.
Spójność kształcenia licealnego i uniwersyteckiego jest kluczowa dla rozwoju nowych kadr naukowych, a także dla profesjonalnego wykształcenia młodego człowieka, co znacząca zwiększa jego szansę na rynku pracy i buduje jakość polskiej edukacji - podkreśla dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ - Prodziekan ds. Dydaktyki.

Nagroda im. Tadeusza Tertila dla absolwentki I LO

nagroda tertilaW piątek 30 października 2015 r. w Ratuszu na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego zostały rozdane nagrody laureatom i wyróżnionym w IX edycji konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila”. W kategorii „Najlepsza praca magisterska” wyróżnienie otrzymała Kinga Truty, absolwentka I LO (rocznik 2010 – kl. 3K) za pracę pt. „Kreowanie nowego obszaru turystycznego w Małopolsce w oparciu o turystykę leczniczo – spirytualną”. Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje obszar, na którym można znaleźć pomoc w leczeniu zarówno stanu fizycznego, psychicznego, jak i duchowego. Praca zawiera charakterystykę gmin Radłów i Wietrzychowice, opisuje możliwości uprawiania turystyki, przedstawia analizę ośrodków leczniczych i oferowanych rodzajów terapii oraz wskazuje na nowe produkty turystyczne mające szansę zaistnieć na badanym obszarze. Praca magisterska została napisana pod kierunkiem dr Pawła Różyckiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Jest to już drugi sukces Kingi, gdyż dwa lata wcześniej w VII edycji tertilowskiego konkursu, w kategorii „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska”, otrzymała również wyróżnienie za pracę pt. „Sanktuaria diecezji tarnowskiej – propozycja szlaku turystyczno-pielgrzymkowego”. Na bazie tej pracy licencjackiej wkrótce ukaże się autorski przewodnik Kingi Truty oprowadzający po wybranych sanktuariach diecezji tarnowskiej, pod patronatem PTTK Tarnów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Uczniowie na Starym Cmentarzu

W dniu 29 października 2015 roku uczniowie klasy IIB wraz z opiekunami udali się na Stary Cmentarz. Młodzież złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze na objętym przez z nią opieką grobie byłego nauczyciela  I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie profesora Józefa Antoniego Salibilla.

 

Konsultacje dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców uczniów wszystkich klas na konsultacje w dniu 3 listopada 2015r. w godz. 17:00 - 18:00.

Pamiętamy o naszych Profesorach

1Pragniemy wszystkich poinformować, że w dniu 22 czerwca 2015 roku na Starym Cmentarzu w Tarnowie miała miejsce niezwykła uroczystość. Z inicjatywy Pana Alfreda Kurtyki jednego z ostatnich  uczniów profesora Józefa Salibilla  Miejski Zarząd Cmentarzy odnowił nagrobek nauczyciela naszej szkoły.

 

Prof. Dr Józef Antoni Salibill:

- Urodzony 28.05.1885r w Bochni, syn Józefa i Teresy z Rajtmajarów. Szkołę podstawową ukończył w Bochni

- w 1904r. złożył egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum w Krakowie

- w 1910r. ukończył studia uniwersyteckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

- w 1911r. uzyskał stopień doktora filozofii specjalności wykładowcze to matematyka, fizyka, chemia na Uniwersytecie Wiedeńskim otrzymał tytuł doktora przedmiotów ścisłych

- w 1911r. rozpoczął pracę zawodową na Uniwersytecie Jagiellońskim

- od 25.09.1912r. do 1.09.1939r. był zatrudniony jako wykładowca przedmiotów ścisłych – matematyka, fizyka, chemia w I-szym Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

- w 1929r. otrzymał tytuł profesora W swojej pracy wyróżniał się tym, że wykładał pięknie i jasno. Pracował systemem uniwersyteckim, prowadził pozalekcyjne kółka przedmiotowe

- od 1.09.1939r. podjął pracę w Prywatnej Szkole Mechanicznej T.S.L przy ul. S. Staszica kierowanej przez Dyr. Maurycego Godowskiego

- w 1940r. rozpoczął dodatkową pracę konspiracyjną w tajnym nauczaniu udzielając lekcji absolwentom gimnazjum organizowanej przez TON (Tajna Organizacja Nauczycielska). Był prześladowany przez okupanta za odmówienie przyjęcia obywatelstwa niemieckiego

- od 1.02.1945r. po odzyskaniu niepodległości nadal pracował w Prywatnej Męskiej Szkole Mechanicznej T.S.L. Która od 1.09.1949r. Została przekształcona w Państwowe Gimnazjum i Liceum Mechaniczne w Tarnowie

- Prof. Dr J. Salibill zmarł 10.01.1951r.

I Liceum Ogólnokształcące podejmując współpracę z Miejskim Zarządem Cmentarzy, przejęło stałą opiekę nad  grobem profesora. W imieniu całej społeczności takie zobowiązanie złożyła Dyrektor Szkoły Jadwiga Skolmowska.

 

Oto treść naszego zobowiązania:


„Jan Hetman Tarnowski w roku 1559 w akcie donacyjnym naszej szkoły napisał:
„… bez dobrego i wykształconego nauczyciela oraz odpowiedniego i sumiennego pedagoga niełatwo można osiągać dobre wyniki końcowe, a zatem skoro można mieć takiego nauczyciela, który podołałby zadaniu i utrzymać go, to my, pragniemy takiego nauczyciela bardziej uważnego i uczynnego powołać teraz i na określony czas według naszego przyzwolenia i zobowiązać go do wzięcia na siebie obowiązków w nauczaniu i w wpajaniu dobrych obyczajów… .”
Życie nauczyciela trwa więc w działaniach i biografii jego uczniów. Czyny i biografie uczniów wynikają z działań i życia nauczyciela.   Jesteśmy świadkami takiej właśnie diady ucznia i nauczyciela , profesora  Józefa Salibila i jego ucznia  Pana Alfreda Kurtyki. Jako Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, szkoły o wielowiekowej tradycji, opartej na humanistycznych wartościach i kształcącej dzisiaj młodzież w myśl łacińskiej sentencji Sapere  Aude – odważ się być mądrym w imieniu całej jej społeczności składam zobowiązanie  objęcia przez naszych uczniów stałą opieką i pamięcią grobu  nauczyciela -profesora Józefa Salibila.  Pragniemy dbać o dobre imię naszej szkoły i dobrą pamięć o tych, którzy ją tworzyli.”

TUTAJ można odnaleźć groby naszych profesorów spoczywających na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

 

 

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, podobnie jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie rozpoczęli dodatkową edukację z matematyki w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Tarnowie.
W piątek 9 października 2015 r. uczniowie klas 3d i 3k wzięli udział w wykładzie mgr Barbary Dziadkowiec "Matematyk zrobi to lepiej"  w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych. Spotkanie to przybliżyło sylwetkę  współtwórcy  lwowskiej i wrocławskiej szkoły matematycznej , światowej sławy polskiego matematyka  profesora Hugona  Steinhausa.
W  czwartek  15 października 2015 r. uczniowie klasy 2d wzięli udział w wykładzie dr Jerzego  Szczepańskiego "Zdarzenia ekstremalne i ich prognozowanie" w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki UJ w Krakowie.
W czasie spotkania poruszono temat dlaczego bardzo trudno jest prognozować zdarzenia ekstremalne, z którymi spotykamy się rzadko w naturze (takie jak wysokie fale powodziowe, silne trzęsienia ziemi, wysokie temperatury w lecie, czy skrajnie niskie temperatury w zimie). Katastrofalne skutki tych zdarzeń, które usuwa się latami, zmuszają  do weryfikowania istniejących modeli matematycznych i do poszukiwania nowych metod prognozowania.
Przed  wysłuchaniem  wykładu uczniowie  mogli  zwiedzić nowie pomieszczenia Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Małopolska Noc Naukowców w I LO

P1010041Małopolska Noc Naukowców ‘2015.
W ostatni piątek września, już po raz siódmy z rzędu pracownie szkolne I Liceum przekształciły się w mini laboratoria i eksploratoria naukowe. Szkołę odwiedziło ponad 1000 osób. Przyjechały całe klasy ze szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami. Przychodzili gimnazjaliści, uczniowie szkół ponagimnazjalnych, absolwenci oraz mnóstwo rodzin z dziećmi w różnym wieku, a także ludzie dorośli ciekawi świata przyrody i techniki.
W pracowniach fizycznych, chemicznych, biologicznej, geograficznej i matematycznej uczniowie oraz grupa absolwentów z lat ubiegłych pod okiem nauczycieli przygotowali ekspozycje i prezentacje z różnych dziedzin nauk matematyczno-przyrodniczych.


Bardzo dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się widowiskowe i ciekawie zaprezentowane doświadczenia i eksperymenty oraz eksponaty w pracowniach szkolnych.
W szkolnej auli pokazywano zgromadzonej widowni m.in. zmianę własności sprężystych ciał w temperaturze ok. minus 200 0C, fontannę ciekłego azotu i korkowy pocisk wystrzeliwany ciśnieniem wrzącego azotu, a także zjawisko Leidenfrosta, czyli tańczące krople azotu wylanego na stolik. A wszystko dla upamiętnienia absolwenta naszej szkoły, prof. Karola Olszewskiego, który wspólnie z Zygmuntem Wróblewskim, jako pierwszy na świecie skroplił azot i tlen.
Na małej klatce schodowej, gdzie na 18 metrowym drucie zawieszona jest żeliwna 17 kg kula powtarzane było historyczne doświadczenie francuskiego fizyka Bernarda Foucaulta, który jako pierwszy w1851r. dowiódł eksperymentalnie ruch wirowy Ziemi.

Czytaj więcej...

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu