Zebrania dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców wszystkich uczniów na zebrania, które odbędą się 1 grudnia 2015r. o godz 17:00 oraz konsultacje i dyżur psychologa w godz. 17:30 - 18:30. 

50 rocznica śmierci Jana Bielatowicza

W listopadzie 2015 roku mija 102 rocznica urodzin i 50 rocznica śmierci Jana Bielatowicza, pisarza, krytyka literackiego, żołnierza II wojny światowej oraz absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego.
Jan Bielatowicz urodził się 16 listopada 1913 roku w Nisku. Był prozaikiem, poetą, krytykiem literackim, redaktorem oraz biografem. Od najmłodszych lat, dzięki staraniom swego ojca, który był lekarzem powiatowym, pisarz rozwijał swą wiedzę i zainteresowanie literaturą. W związku z obowiązkami ojca, rodzina poety kilkakrotnie przenosiła się. Mieszkała w Rzeszowie, Pilźnie i Tarnowie. Pisarz szczególną sympatią darzył lata, w których uczęszczał do staroklasycznego gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego. Po ukończeniu szkoły z nostalgią wspominał miasto, szkołę, nauczycieli oraz pozostałych brodzińszczaków na kartach „Książeczki”.

Czytaj więcej...

Wizyta Węgrów w I LO

 

Wegrzy3Z okazji obchodów 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę gościła w Tarnowie delegacja z Węgier. Wzięli oni udział w oficjalnych uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Przyjęli również zaproszenie Pani Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, Jadwigi Skolmowskiej. Szkołę odwiedzili Imre Polgardy, Prezydent Sejmiku Wojewódzkiego Veszprem oraz Zoltan Fenyvesi, Wiceprezydent Sejmiku Veszprem i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Varpalota. Zacni goście poznali szkołę i jej historię, omówili możliwości dalszej współpracy oraz wzięli udział w przedstawieniu patriotycznym wyreżyserowanym i wspaniale zagranym przez uczniów I Liceum.
Liceum z Tarnowa już od roku współpracuje z Liceum z Varpalota. Szkoły przygotowują wniosek w ramach europejskiego programu Erasmus Plus, aby móc zrealizować wspólny projekt i kontynuować współpracę pomiędzy naszymi miastami i szkołami. W maju 2016 roku planujemy zorganizować pierwszą wymianę uczniów i zrealizować projekt historyczno - plastyczny poświęcony naszej wspólnej historii.

 Wegrzy mapa

 

 

 

Dni Dawcy w I LO

Dnia 9 i 13 listopada 2015 r. w ILO odbyły się Dni Dawcy, podczas można było zapisać się do Bazy Potencjalnych Dawców Szpiku i Komórek Macierzystych Fundacji DKMS.

Zobacz FILM

Reprezentacja I LO na XXVII Złazie Szlakami Legionistów Polskich „Łowczówek”

low206 listopada 2015 r. odbył się XXVII Złaz Szlakami Legionistów Polskich „Łowczówek” organizowany przez ZO PTTK Tarnów. W tym roku, jak i w poprzednich latach, nie mogło nas tam zabraknąć. Po przejechaniu pociągiem trasy z Tarnowa do Tuchowa rozpoczęliśmy wędrówkę czarnym szlakiem na cmentarz pod Łowczówkiem. Trasa znana bardzo dobrze nie dłużyła się tak bardzo, a marsz umilał nam śpiew patriotycznych pieśni. Po dojściu na miejsce posileni kiełbasą, wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających bitwę pod Łowczówkiem. Po ich zakończeniu zostaliśmy wyróżnieni za najliczniejszy udział spośród szkół ponadgimnazjalnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Złazie, niech to nasze wspólne wyjście przyczyni siędo upamiętnienia ofiarności żołnierzy z Legionów Polskich, którzy walczyli o to, abyśmy byli dziś wolnym narodem. Organizatorem wyjścia 125 uczniów z naszej szkoły było Szkolne Koło Turystyczne „TRAWERS” przy I LO. Zapraszamy na następne imprezy turystyczne!
Z turystycznym pozdrowieniem:)

Matematyczne czwartki na UJ

Jak co roku uczniowie naszego liceum odwiedzają Instytut Matematyki UJ biorąc aktywny udział w programie Matematyczne Czwartki. W listopadowym spotkaniu w coraz piękniejszym campusie UJ na Ruczaju uczestniczyła klasa 1e (mat-ang) a także uczniowie z klas 2b, 2h. 3k.

Prowadzący dr Zdzisław Pogoda zgromadził pełną aulę IM UJ i zaprezentował interesujący wykład pt  Matematyk o kształcie Wszechświata. Ludzie od najdawniejszych czasów chcieli poznać kształt otaczającej rzeczywistości. Przełomowy w naszych poglądach na kształt Wszechświata był wiek XX, gdy pojawiła się ogólna teoria względności. Zaczęto konstruować różne modele Wszechświata. Czy matematycy potrafią dostarczyć odpowiednich modeli? Czy mamy szansę na poznanie kiedyś w pełni, jaki jest kształt Wszechświata? Co sądzą o tym matematycy?

Wykład zwyczajowo zakończył konkurs dla przedstawicieli szkół goszczących na UJ, w którym nasz reprezentant Igor Noga (2h) zajął pierwsze miejsce. Gratulujemy!

Poniżej próbka umiejętności krasomówczych autora wykładu Zdzisława Pogody i jego przyjaciela Krzysztofa Ciesielskiego.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UJ logo mI Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie podpisało porozumienie o stałej współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki niemu poszerzona została oferta edukacyjna szkoły oraz stworzono nowe warunki kształcenia uczniów uzdolnionych i zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie chemii. W ramach przyjętego porozumienia uczniowie będą odbywać dodatkowe zajęcia w laboratoriach Wydziału Chemii pod opieką pracowników akademickich Uniwersytetu oraz uczestniczyć w wykładach akademickich prowadzonych w I LO w Tarnowie. Współpraca ta pozwoli również na lepsze poznanie przez młodego człowieka możliwości, jakie daje chemia, zakresu zastosowania tej nauki w różnych dziedzinach otaczającej nas rzeczywistości, a także merytorycznego kontaktu ze środowiskiem akademickim, co z pewnością przyczyni się do właściwego rozpoznania i świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia.
Pozostając w zgodzie z naszą tradycją, podobnie jak w roku 1756, w którym utworzono filię akademicką Uniwersytetu Krakowskiego składającą się z 200 uczniów i 4 profesorów wyznaczonych przez rektora Akademii Krakowskiej, włączamy się ponownie w system edukacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki tej współpracy jeszcze lepiej możemy edukować naszych uczniów, a koncepcja naszego kształcenia ma w ten sposób charakter długofalowy. Kluczowym jest w nim zdobywanie przez ucznia umiejętności, wiedzy i postaw pozwalających na funkcjonowanie w świecie , którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nabycie prze niego sprawności do realizowania ról, które będzie w nim odgrywał - mówi Jadwiga Skolmowska - Dyrektor I LO w Tarnowie.
Pani prof. dr hab. Grażyna Stochel - Dziekan Wydziału Chemii podkreśliła, że Uniwersytet zainteresowany jest współpracą z dobrymi szkołami o systemowej koncepcji kształcenia, bo w ten sposób studia podejmuje młody człowiek lepiej przygotowany, otwarty na poznanie naukowe, pełen aspiracji, świadomy swoich zainteresowań i pewien własnych możliwości. Ale nade wszystko pokorny wobec pracy badawczej i świadomy jej wkładu w rozwój otaczającej nas rzeczywistości.
Spójność kształcenia licealnego i uniwersyteckiego jest kluczowa dla rozwoju nowych kadr naukowych, a także dla profesjonalnego wykształcenia młodego człowieka, co znacząca zwiększa jego szansę na rynku pracy i buduje jakość polskiej edukacji - podkreśla dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ - Prodziekan ds. Dydaktyki.

Nagroda im. Tadeusza Tertila dla absolwentki I LO

nagroda tertilaW piątek 30 października 2015 r. w Ratuszu na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego zostały rozdane nagrody laureatom i wyróżnionym w IX edycji konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila”. W kategorii „Najlepsza praca magisterska” wyróżnienie otrzymała Kinga Truty, absolwentka I LO (rocznik 2010 – kl. 3K) za pracę pt. „Kreowanie nowego obszaru turystycznego w Małopolsce w oparciu o turystykę leczniczo – spirytualną”. Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje obszar, na którym można znaleźć pomoc w leczeniu zarówno stanu fizycznego, psychicznego, jak i duchowego. Praca zawiera charakterystykę gmin Radłów i Wietrzychowice, opisuje możliwości uprawiania turystyki, przedstawia analizę ośrodków leczniczych i oferowanych rodzajów terapii oraz wskazuje na nowe produkty turystyczne mające szansę zaistnieć na badanym obszarze. Praca magisterska została napisana pod kierunkiem dr Pawła Różyckiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Jest to już drugi sukces Kingi, gdyż dwa lata wcześniej w VII edycji tertilowskiego konkursu, w kategorii „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska”, otrzymała również wyróżnienie za pracę pt. „Sanktuaria diecezji tarnowskiej – propozycja szlaku turystyczno-pielgrzymkowego”. Na bazie tej pracy licencjackiej wkrótce ukaże się autorski przewodnik Kingi Truty oprowadzający po wybranych sanktuariach diecezji tarnowskiej, pod patronatem PTTK Tarnów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Uczniowie na Starym Cmentarzu

W dniu 29 października 2015 roku uczniowie klasy IIB wraz z opiekunami udali się na Stary Cmentarz. Młodzież złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze na objętym przez z nią opieką grobie byłego nauczyciela  I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie profesora Józefa Antoniego Salibilla.

 

Konsultacje dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców uczniów wszystkich klas na konsultacje w dniu 3 listopada 2015r. w godz. 17:00 - 18:00.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu