"Białe kruki" w bibliotece I LO

biblioteka wystawa 4
Z okazji jubileuszu 460-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie nauczyciele bibliotekarze przygotowali ekspozycję najstarszych druków jakie zachowały się w księgozbiorze. Najwcześniejsze daty wydania jakie można zaobserwować wśród druków to lata: 1814, 1824, 1826. Wyłonienie tych publikacji pozwoliło zauważyć pewne prawidłowości w księgozbiorze, które były typowe dla dziewiętnastowiecznego gimnazjum klasycznego na terenie Austro-Węgier.

 

 

Czytaj więcej...

Gen. Marian Kukiel

Marian Kukiel (1885-1973) - generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, historyk wojskowości, działacz społeczny, absolwent C.K. Gimnazjum w Tarnowie (obecnie I LO), które ukończył z wyróżnieniem. Na emigracji był bliskim współpracownikiem m.in. gen. Władysława Sikorskiego.

Gen. Kukiel został wybrany na patrona szkolnej Izby Pamięci, którą uroczyście otwarto w czasie obchodów jubileuszu 460-lecia istnienia szkoły. Zaprezentowana we wspomnianej Izbie ekspozycja historyczna została przygotowana przez dr Janusza Kowala. Zawiera cenne materiały archiwalne, fotografie, pamiątki, oryginalne dokumenty zachowane w szkole, bądź przekazane przez absolwentów.

Bez względu na porę dnia i odległość geograficzną każdy chętny może zajrzeć do Izby Pamięci za sprawą wystawy wirtualnej pt. Izba Pamięci I LO w Tarnowie im. gen. Mariana Kukiela. Gromadzi ona zaledwie fragment bogatych zbiorów prezentowanych w ramach wystawy rzeczywistej, ale w nowatorski sposób zachęca do zapoznania się z postacią i dokonaniami gen. Mariana Kukiela. Wystawę wirtualną można obejrzeć w poniższym linku:  Prezentacja

kukiel

23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

"Czytać to bardziej żyć"

C.R. Zafon

 

flea-market-237460 1920

 

Biblioteka szkolna organizuje wyjazd do Krakowa na 23. Międzynarodowe Targi Książki.

Przewidywany termin wyjazdu to czwartek 24.10.2019r. 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej. 

Zapisy trwają do 15 października. 

 

Warsztaty kaligrafii w I LO

 Odkryj nową pasję...

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w warsztatach kaligraficznych połączonych z wykładem dotyczącym historii pisma. Zajęcia pozwolą uczestnikom wypróbować swoich sił w posługiwaniu się stalówką umieszczoną na obsadce maczanej w atramencie.

 

Prowadzący: Agnieszka Wilczek – architekt (dyplom u prof. Wiktora Zina), designer, kaligraf, wykładowca w Szkole Kaligrafii Littera Nova w Krakowie.

fountain-pens-1393979 1920

 

Termin: 26.10.2019 r. (sobota)

 

Miejsce: biblioteka I LO

 

Czas trwania zajęć: 2 godziny

 

Koszt: 10 zł (w cenie materiały)

 

Zgłoszenia: do 15 .10.2019 r. w bibliotece szkolnej.

 

Korzyści: Kaligrafia kształtuje charakter, uczy cierpliwości, przenosi w świat dawnej szkoły i odkrywa tajemnice zawarte w starych książkach.    

Te zajęcia są dla każdego!!! 

Wszystkie potrzebne materiały będą na miejscu.

 

Wyniki Szkolnego Konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej

W dniu 10 maja 2019r. jury w składzie: przewodniczący mgr Jadwiga Skolmowska- dyrektor szkoly, mgr Barbara Tarnopolska, mgr Renata Kurzawa rozstrzygneło konkurs na ekslibris biblioteki szkolnej I LO w Tarnowie z okazji 460-lecia szkoły.

 

I miejsce Alicja Mendel kl. 2e

 

 

ekslibris1m

 

 

II miejsce- Sylwia Wadas kl. 3e

 

 

 ekslibris2n

 

 

Wręczenie nagród książkowych odbędzie się w dniu 20.05.2019r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej.

 

Konkurs "Moje książkowe zacisze"

Biblioteka szkolna i wolontariat biblioteczny ILO zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie Moje książkowe zacisze. Zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie lub grupowo zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką . Rysunek może zostać wykonany dowolną techniką w formacie A4. Należy złożyć go w bibliotece szkolnej w terminie do 22 marca 2019 r. , a zdjęcia - w formacie pliku JPG lub PNG- dostarczyć na pendrive lub innym nośniku. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Zgody na przetwarzanie danych .

 

Regulamin konkursu czytelniczego „Moje książkowe zacisze”

Organizator: Biblioteka szkolna i wolontariat biblioteczny

Adresaci: uczniowie ILO

Cele:

 • - rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

 • - zachęcanie do korzystania ze szkolnej biblioteki

 • - rozwój kreatywności

Warunki uczestnictwa:

 • - zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie lub grupowo zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką ( grupa może liczyć nie więcej niż 5 osób)

 • - rysunek może zostać wykonany dowolną techniką w formacie A4. Należy zostawić go w bibliotece szkolnej - do 22 marca 2019 r.

 • - zdjęcie w formacie pliku JPG lub PNG należy dostarczyć na pendrive lub innym nośniku - do 22 marca 2019 r.

 • - warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych ( formularz znajduje się w bibliotece szkolnej)

 • - rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagródodbędzie się 28 marca w bibliotece szkolnej o godzinie 11.45

  Kryteria oceny prac:

  • - zgodność z tematem konkursu

  • - oryginalność i pomysłowość

  • - estetyka wykonania

   Jury i nagrody:

 • - prace oceni Komisja Konkursowa

 • - laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody

 • - najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w szkole na wystawie i opublikowane na stronie internetowej szkoły

Nowa wystawa biblioteczna

Biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa Salvadora Dali z okazji 115-ej rocznicy urodzin i 30-ej rocznicy śmierci artysty.

 

salvador dali1

 

Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej

Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie z okazji 460 - lecia szkoły.

Organizator: Biblioteka I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie,

osoba odpowiedzialna Renata Kurzawa .

Czas trwania konkursu:14.02.2019 r. - 30.04.2019 r.

Cel konkursu:

- stworzenie rocznicowego graficznego znaku własnościowego,

- popularyzowanie ekslibrisu,

- pobudzenie zainteresowania książką

Warunki uczestnictwa:

- Prace zgłaszane w konkursie muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac i nie uczestniczyły we wcześniejszych konkursach.

- Każda praca powinna zawierać, połączoną z polem kompozycji nazwę właściciela, tj. „Ekslibris biblioteki I LO w Tarnowie”.

- Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną czarno-białe, kolorowe lub w sepii, dowolnego kształtu o wymiarach nieprzekraczających formatu A5. Prace mogą być również wykonane techniką komputerową bez użycia gotowych klipartów. Przykładowe ekslibrisy można znaleźć na stronie: https://art-exlibris.net Praca powinna nawiązywać w swobodny sposób do książki, i literatury, charakterystycznych elementów architektury naszej szkoły, motywów związanych z historią szkoły oraz do jej patrona. Przy umieszczaniu na ekslibrisie drobnych elementów proszę wziąć pod uwagę, że rysunki będą zmniejszane.

- Wszystkie prace należy składać w bibliotece szkolnej. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Ocena jury jest ostateczna. Ekslibrysy nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania.

- Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie szkoły w zakładkach: „Biblioteka szkolna” oraz bibliotece szkolnej.

- Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „Konkurs na ekslibris”. Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Przekazuję nieodpłatnie na własność I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie nadesłany na konkurs ekslibris i wyrażam zgodę na korzystanie przez Liceum z tej pracy dla celów publikacji wydawniczych i wystawienniczych w przyszłości”.

Podpis uczestnika

 

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Ekslibris(łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. (Wikipedia)

Projekt klasy 3a - Twarze Herberta

Viva vox docet /łac. /
Żywe słowo kształci

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Zbigniewa Herberta. Stało się to inspiracją dla klasy 3a, która pod kierunkiem swej polonistki mgr Ewy Ciesielczyk uczestniczyła w różnych wydarzeniach poświęconych poecie.

W kwietniu uczniowie (wtedy 2a) wzięli udział  w sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza oraz PWSZ w Tarnowie oraz przyłączyli się, wspólnie z uczniami klasy 3h do imprezy artystycznej zorganizowanej przy Ławeczce Poetów na ul. Wałowej.

We wrześniu 3a opracowała projekt edukacyjny „Twarze Herberta.” Jego zwieńczeniem były dwa spektakle przedstawione w auli szkolnej we współpracy  z uczniami z klas: 1a, 1e, 2e, 2f, 3d. Pod koniec listopada odbyło się  widowisko poetyckie połączone z lekcją otwartą dla klas trzecich (wykład poświęcony poecie, spektakl poetycki, prezentacja multimedialna). Natomiast w grudniu została przedstawiona „Jaskinia filozofów,” której główną ideą  była popularyzacja myśli Platona i Sokratesa oraz poznanie  twórczości dramatycznej autora „Pana Cogito.” Efektem pracy projektowej są także: esej interpretacyjny, mapa podróży oraz album poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety kultury, podarowany bibliotece szkolnej.

Podsumowując wymienione działania, można powtórzyć za starożytnymi: viva vox docet - żywe słowo kształci!

 

Akcja czytelnicza - "Dzień głośnego czytania"

W związku z realizacją w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w środę, 31 października 2018r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja czytelnicza pt.: "Dzień głośnego czytania w szkole". Kilka dni wcześniej na terenie całej szkoły zostały zamieszczone kolorowe cytaty poświęcone książce, a w dzień poprzedzający akcję nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni za pośrednictwem szkolnego radiowęzła do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. W ustalonym dniu młodzież miała przyjemność uczestniczyć w prawdziwej uczcie czytelniczej. Nauczyciele na początku swoich lekcji przeczytali głośno w klasie uczniom fragment wybranej książki zakupionej w ramach NPRCz nawiązującej w różny sposób do nauczanego przez siebie przedmiotu. Akcja ta zaowocowała dużym zainteresowaniem książkami zakupionymi w ramach projektu, w efekcie czego młodzież tłumnie zaglądała do biblioteki, a inny niż zazwyczaj kontakt z książką wniósł w naszą szkolną rzeczywistość dużo radości i wywołał niezapomnianą atmosferę.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu