Nowa wystawa biblioteczna

Biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa Salvadora Dali z okazji 115-ej rocznicy urodzin i 30-ej rocznicy śmierci artysty.

 

salvador dali1

 

Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej

Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie z okazji 460 - lecia szkoły.

Organizator: Biblioteka I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie,

osoba odpowiedzialna Renata Kurzawa .

Czas trwania konkursu:14.02.2019 r. - 30.04.2019 r.

Cel konkursu:

- stworzenie rocznicowego graficznego znaku własnościowego,

- popularyzowanie ekslibrisu,

- pobudzenie zainteresowania książką

Warunki uczestnictwa:

- Prace zgłaszane w konkursie muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac i nie uczestniczyły we wcześniejszych konkursach.

- Każda praca powinna zawierać, połączoną z polem kompozycji nazwę właściciela, tj. „Ekslibris biblioteki I LO w Tarnowie”.

- Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną czarno-białe, kolorowe lub w sepii, dowolnego kształtu o wymiarach nieprzekraczających formatu A5. Prace mogą być również wykonane techniką komputerową bez użycia gotowych klipartów. Przykładowe ekslibrisy można znaleźć na stronie: https://art-exlibris.net Praca powinna nawiązywać w swobodny sposób do książki, i literatury, charakterystycznych elementów architektury naszej szkoły, motywów związanych z historią szkoły oraz do jej patrona. Przy umieszczaniu na ekslibrisie drobnych elementów proszę wziąć pod uwagę, że rysunki będą zmniejszane.

- Wszystkie prace należy składać w bibliotece szkolnej. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Ocena jury jest ostateczna. Ekslibrysy nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania.

- Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie szkoły w zakładkach: „Biblioteka szkolna” oraz bibliotece szkolnej.

- Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „Konkurs na ekslibris”. Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Przekazuję nieodpłatnie na własność I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie nadesłany na konkurs ekslibris i wyrażam zgodę na korzystanie przez Liceum z tej pracy dla celów publikacji wydawniczych i wystawienniczych w przyszłości”.

Podpis uczestnika

 

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Ekslibris(łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. (Wikipedia)

Projekt klasy 3a - Twarze Herberta

Viva vox docet /łac. /
Żywe słowo kształci

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Zbigniewa Herberta. Stało się to inspiracją dla klasy 3a, która pod kierunkiem swej polonistki mgr Ewy Ciesielczyk uczestniczyła w różnych wydarzeniach poświęconych poecie.

W kwietniu uczniowie (wtedy 2a) wzięli udział  w sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza oraz PWSZ w Tarnowie oraz przyłączyli się, wspólnie z uczniami klasy 3h do imprezy artystycznej zorganizowanej przy Ławeczce Poetów na ul. Wałowej.

We wrześniu 3a opracowała projekt edukacyjny „Twarze Herberta.” Jego zwieńczeniem były dwa spektakle przedstawione w auli szkolnej we współpracy  z uczniami z klas: 1a, 1e, 2e, 2f, 3d. Pod koniec listopada odbyło się  widowisko poetyckie połączone z lekcją otwartą dla klas trzecich (wykład poświęcony poecie, spektakl poetycki, prezentacja multimedialna). Natomiast w grudniu została przedstawiona „Jaskinia filozofów,” której główną ideą  była popularyzacja myśli Platona i Sokratesa oraz poznanie  twórczości dramatycznej autora „Pana Cogito.” Efektem pracy projektowej są także: esej interpretacyjny, mapa podróży oraz album poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety kultury, podarowany bibliotece szkolnej.

Podsumowując wymienione działania, można powtórzyć za starożytnymi: viva vox docet - żywe słowo kształci!

 

Akcja czytelnicza - "Dzień głośnego czytania"

W związku z realizacją w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w środę, 31 października 2018r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja czytelnicza pt.: "Dzień głośnego czytania w szkole". Kilka dni wcześniej na terenie całej szkoły zostały zamieszczone kolorowe cytaty poświęcone książce, a w dzień poprzedzający akcję nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni za pośrednictwem szkolnego radiowęzła do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. W ustalonym dniu młodzież miała przyjemność uczestniczyć w prawdziwej uczcie czytelniczej. Nauczyciele na początku swoich lekcji przeczytali głośno w klasie uczniom fragment wybranej książki zakupionej w ramach NPRCz nawiązującej w różny sposób do nauczanego przez siebie przedmiotu. Akcja ta zaowocowała dużym zainteresowaniem książkami zakupionymi w ramach projektu, w efekcie czego młodzież tłumnie zaglądała do biblioteki, a inny niż zazwyczaj kontakt z książką wniósł w naszą szkolną rzeczywistość dużo radości i wywołał niezapomnianą atmosferę.

22. Międzynarodowe Targi Książki

22.Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie już za nami. Jak co roku grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w tym jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Setki wydawnictw zaprezentowały wiele nowości, wśród których każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Z naszej grupy jak zwykle nikt nie wrócił z pustymi rękami.

targi ksiazki

Wystawa 1

Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

 

herbert

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu