bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Biotechnolog

Biotechnolog zajmuje się pozyskiwaniem substancji organicznych surowców roślinnych i zwierzęcych, a następnie nadzoruje wytwarzanie z nich produktów użytkowych. Oprócz opracowywania nowych technologii zajmuje się on także ulepszaniem technologii już istniejących.

Biotechnolog z wykształceniem uniwersyteckim często prowadzi procesy biotechnologiczne w warunkach laboratoryjnych, a inżynier biotechnolog przenosi te procesy do zakładu produkcyjnego. Opracowane technologie są wykorzystywane do produkcji środków ochrony zdrowia (antybiotyki, witaminy, hormony, białka odpornościowe, leki steroidowe), środków spożywczych (białka spożywcze, cukry, substancje zapachowe), środków dla rolnictwa (dodatki do pasz, nawozów, środki ochrony roślin). Praca biotechnologów ma też ogromne znaczenie w dziedzinie ochrony środowiska (np. procesy oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów).

Ze względu na interdyscyplinarność zawodu, biotechnolog powinien odznaczać się szerokimi zainteresowaniami (fizjologia drobnoustrojów, inżynieria genetyczna, materiałoznawstwo, elektronika, techniki komputerowe, zarządzanie itd.). Praca badawcza wymaga logicznego i twórczego myślenia, wyobraźni, wytrwałości. Niezbędna jest także umiejętność posługiwania się różnymi urządzeniami, znajomość zasad ich działania. Biotechnologa powinny cechować otwartość i łatwość porozumiewania się z innymi, zwykle bowiem pracuje w zespole. Do podjęcia pracy w zawodzie konieczne jest wykształcenie wyższe. Firmy biotechnologiczne mogą świadczyć różne usługi, m.in. identyfikację tożsamości genetycznej ludzi, zwierząt i roślin, wytwarzanie określonego produktu (np. enzymów), opracowanie nowych odmian. Biotechnolodzy mogą także znaleźć zatrudnienie w różnych instytutach naukowo-badawczych: medycznych lub rolniczych (np. zajmujących się żywnością czy technologiami związanymi z jej przetwarzaniem).

Studiuj biotechnologię jeśli:

  • Lubisz biologię,
  • Potrafisz twórczo myśleć,
  • Twoimi atutami są dociekliwość wytrwałość,
  • Lubisz się uczyć.

Zawody pokrewne:

inżynier inżynierii środowiska, biochemik, specjalista ochrony środowiska

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu