bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Dziennikarz

Dziennikarz to przede wszystkim człowiek otaczającego go świata. Jego zadaniem jest uchwycenie, a często także wyszukanie spraw, które budzą lub mogą budzić zainteresowanie społeczne. Podstawowym jego działaniem jest wszechstronne udokumentowanie, następnie spójne, czytelne i możliwie obiektywne przedstawienie, wreszcie – często, ale nie zawsze – skomentowanie opisanych wydarzeń lub zjawisk.

Istotne różnice warsztatowe wynikają z rodzaju medium (prasa, radio, telewizja, Internet), w którym pracuje dziennikarz, a także z obszaru jego zainteresowania, np. polityką, gospodarką, sportem, sztuką. Niektórzy specjalizują się tylko w pewnym gatunku dziennikarskim, jak reportaż czy felieton.

W zawodzie tym ważna jest zarówno umiejętność pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Oczekuje się sprawności w posługiwaniu się słownictwem, łatwości nawiązywania kontaktów, dociekliwości, rzetelności oraz poczucia odpowiedzialności za swoja pracę. Jest to zawód wymagający dużej odporności psychicznej.

Na studiach dziennikarskich można wybrać specjalność, np. prasową, radiową, telewizyjną, public relations, dziennikarstwo sportowe, media cyfrowe i komunikację elektroniczna, dziennikarstwo społeczno – kulturalne, creative writing. Wiele osób pracujących w tym zawodzie pogłębia swoją wiedzę w innych kierunkach, wielu ukończyło wcześniej studia niezwiązane z dziennikarstwem.

Zostań dziennikarzem, jeśli:

  • interesują Cię wydarzenia i zjawiska społeczne
  • jesteś dociekliwy, twórczy, pomysłowy
  • jesteś dobrym obserwatorem
  • potrafisz pracować w zespole
  • jesteś odporny na stres

Zawody pokrewne:

pisarz, scenarzysta, krytyk sztuki, specjalista public relations, tłumacz

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu