Ekonomista

Ekonomista teoretyk dąży do ustalenia prawidłowości rządzących życiem gospodarczym (gromadzenie informacji na temat danego zagadnienia, analiza zebranych informacji, znalezienie prawidłowości i wyciągniecie wniosków, niekiedy ich publikacja). Ekonomiści teoretycy mogą koncentrować się na różnych aspektach życia gospodarczego (np. ekonometryk opisuje matematyczne zjawiska ekonomiczne, specjalista z zakresu ekonomiki pracy opracowuje modele efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w określonym zawodzie, teoretyk systemów gospodarczych przygotowuje rozwiązania systemowe w gospodarce państwa). Ekonomista praktyk czuwa nad właściwym przebiegiem procesu gospodarczego w organizacji, która go zatrudnia, czasem sam podejmuje decyzje gospodarcze lub doradza innym, jakie decyzje należałoby podjąć. Zadania ekonomisty praktyków są różne, np. menedżer dąży do osiągania zysków przez odpowiednie zarządzanie firmą, specjalista ds. inwestycji wyszukuje dobra, które firma może kupić i zwiększyć swoje zyski, księgowy i rewident starają się, by działalność firmy była zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami prawno-gospodarczymi.

Kandydat do zawodu ekonomisty powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami społeczno-gospodarczymi. Przydatne w tym zawodzie są zarówno zainteresowania matematyczne, jak i humanistyczne (prawo, historia gospodarcza, socjologia). Ekonomista powinien umieć logicznie myśleć, wnikliwie analizować potrzebne informacje. Wiedza z zakresu ekonomii niezbędna jest do zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych.

Wciąż utrzymuje się duże zainteresowanie studiami kształcącymi w tym kierunku. Ekonomiści znajdują zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach, bankach, w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli. Wielu ekonomistów decyduje się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Studiuj ekonomię, jeśli:

  • lubisz matematykę
  • interesuje Cię to, co dzieje się w gospodarce
  • jesteś osobą skrupulatną i odpowiedzialną
  • cenisz logiczne myślenie

Zawody pokrewne:

bankowiec, makler, ekonometryk

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu