Farmaceuta

Farmaceuta zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem i wydawaniem leków. To nie tylko aptekarz, ale też naukowiec zajmujący się rozwojem i badaniem leków, czyli np. pracownik firmy farmaceutycznej. To także analityk rynku, który ocenia, czy dany lek ma szansę powodzenia.
Farmaceuta może być specjalistą w różnych dyscyplinach naukowych, takich jak: chemia farmaceutyczna (chemia leków), farmacja stosowana (technologia postaci leków), farmakognozja (nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które wykorzystuje się jako leki) czy farmakologia (nauka o właściwościach i mechanizmach działania leków).
Osoba pracująca w tym zawodzie powinna być wszechstronna. W jej pracy ważna jest wiedza na temat składu leków, używanych synonimów, ale także zagrożeń związanych z ich stosowaniem. U osoby zainteresowanej pracą farmaceuty istotne są: odpowiedzialność, logiczne myślenie, niezawodna pamięć. Ważna jest również kultura osobista, wyrozumiałość i cierpliwość, szczególnie w bezpośrednim kontakcie z klientem, umiejętność rozpoznawania jego potrzeb. Absolwenci studiów farmaceutycznych mają wiele możliwości wykonywania zawodu. Mogą współpracować z lekarzami w dziedzinie farmakoterapii, a także realizować się w pracy badawczej nad opracowywaniem nowych generacji farmaceutyków. Farmaceuta może poszukiwać zatrudnienia w nowoczesnych koncernach produkujących leki lub parafarmaceutyki, laboratoriach, przemyśle zielarskim, w fabrykach kosmetyków. Pracę można znaleźć w aptekach szpitalnych, ale coraz częściej także w szpitalach jako tzw. farmaceuta kliniczny, pomagający lekarzom w doborze leków i schematów ich dawkowania. W firmie farmaceutycznej może być kierownikiem produkcji lub kontroli jakości albo przedstawicielem handlowym.

Studiuj farmację jeśli:

  • interesuje Cię chemia, biologia
  • chcesz pomagać ludziom
  • masz dobrą pamięć
  • jesteś osobą odpowiedzialną

Zawody pokrewne:

lekarz, biolog, chemik, mikrobiolog

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu