Filolog

Filologia to nauka zajmująca się tekstem i jego interpretacją. Ci, którzy po anglistyce spodziewają się kursu mówienia czy pisania, przeżyją zaskoczenie, widząc w programie studiów historię literatury angielskiej, gramatykę historyczną czy teorię języka. Tymczasem tego właśnie uczy się na każdej filologii. Filolodzy oraz tłumacze (tekstowi i ustni) studiują pochodzenie, rozwój i strukturę języków, oraz tłumacza teksty z jednego języka na inny.

Praca w zawodzie filologa czy tłumacza wiąże się z dużym wysiłkiem umysłowym, dlatego konieczna jest wytrzymałość psychiczna, dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi. Przydatne są także cierpliwość, wytrwałość, systematyczność, refleks, umiejętność pracy w stresie, pewność siebie i swoich kompetencji językowych. Ważne jest radzenie sobie ze zmiennością i nietypowością sytuacji. Zdarza się, że tłumaczenie obejmuje wiele różnych tematów, przydatną cechą w tym zawodzie jest więc dociekliwość i otwartość na poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin. Praca tłumacza wymaga też odpowiedniej postawy moralnej (np. zachowania tajemnicy zawodowej).

Podejmując studia wyższe można wybrać filologię bądź lingwistykę. Lingwistyka daje tłumaczowi przede wszystkim warsztat; na studiach jest dużo zajęć praktycznych z tłumaczeń. Lingwiści są więc lepiej przygotowani do tłumaczeń technicznych, czyli tekstów dziennikarskich, naukowych, pism urzędowych i tłumaczeń ustnych. Filolodzy natomiast zwykle lepiej sobie radzą z tłumaczeniami literackimi.

Obecnie zapotrzebowanie na filologów i tłumaczy jest duże, szczególnie jeśli chodzi o najbardziej popularne języki. Potencjalnymi miejscami pracy są biura tłumaczeń, wydawnictwa, agencje reklamy, szkoły (także językowe), urzędy, administracja, dyplomacja, firmy międzynarodowe, firmy specjalistyczne. Bywa, że filolodzy i tłumacze nie wiążą się stałymi umowami o pracę, a ponad regularne dochody przedkładają możliwość pełnego dysponowania swoim czasem (np. udzielają korepetycji, pracują dorywczo, przyjmują zlecenia).

Studiuj filologie lub lingwistykę stosowaną jeśli:

  • lubisz uczyć się języków
  • masz zainteresowania humanistyczne
  • Twoim atutem jest dobra pamięć
  • jesteś osobą pracowita systematyczną

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu