bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Filolog

Filologia to nauka zajmująca się tekstem i jego interpretacją. Ci, którzy po anglistyce spodziewają się kursu mówienia czy pisania, przeżyją zaskoczenie, widząc w programie studiów historię literatury angielskiej, gramatykę historyczną czy teorię języka. Tymczasem tego właśnie uczy się na każdej filologii. Filolodzy oraz tłumacze (tekstowi i ustni) studiują pochodzenie, rozwój i strukturę języków, oraz tłumacza teksty z jednego języka na inny.

Praca w zawodzie filologa czy tłumacza wiąże się z dużym wysiłkiem umysłowym, dlatego konieczna jest wytrzymałość psychiczna, dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi. Przydatne są także cierpliwość, wytrwałość, systematyczność, refleks, umiejętność pracy w stresie, pewność siebie i swoich kompetencji językowych. Ważne jest radzenie sobie ze zmiennością i nietypowością sytuacji. Zdarza się, że tłumaczenie obejmuje wiele różnych tematów, przydatną cechą w tym zawodzie jest więc dociekliwość i otwartość na poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin. Praca tłumacza wymaga też odpowiedniej postawy moralnej (np. zachowania tajemnicy zawodowej).

Podejmując studia wyższe można wybrać filologię bądź lingwistykę. Lingwistyka daje tłumaczowi przede wszystkim warsztat; na studiach jest dużo zajęć praktycznych z tłumaczeń. Lingwiści są więc lepiej przygotowani do tłumaczeń technicznych, czyli tekstów dziennikarskich, naukowych, pism urzędowych i tłumaczeń ustnych. Filolodzy natomiast zwykle lepiej sobie radzą z tłumaczeniami literackimi.

Obecnie zapotrzebowanie na filologów i tłumaczy jest duże, szczególnie jeśli chodzi o najbardziej popularne języki. Potencjalnymi miejscami pracy są biura tłumaczeń, wydawnictwa, agencje reklamy, szkoły (także językowe), urzędy, administracja, dyplomacja, firmy międzynarodowe, firmy specjalistyczne. Bywa, że filolodzy i tłumacze nie wiążą się stałymi umowami o pracę, a ponad regularne dochody przedkładają możliwość pełnego dysponowania swoim czasem (np. udzielają korepetycji, pracują dorywczo, przyjmują zlecenia).

Studiuj filologie lub lingwistykę stosowaną jeśli:

  • lubisz uczyć się języków
  • masz zainteresowania humanistyczne
  • Twoim atutem jest dobra pamięć
  • jesteś osobą pracowita systematyczną

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu