bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Fizjoterapeuta

Głównym celem fizjoterapeuty jest przywracanie osobom niepełnosprawnym pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, stosując ruch jako środek leczniczy. W swojej pracy fizjoterapeuta ściśle współdziała z lekarzem.

Do zadań specjalisty rehabilitacji ruchowej należy: przeprowadzanie badań diagnostycznych umożliwiających określenie potrzeby i zakresu rehabilitacji, zalecanie zabiegów i ćwiczeń oraz ich wykonywanie lub nadzorowanie fachowego personelu pomocniczego. Fizjoterapeuta może pracować w trzech specjalnościach; fizykoterapii, kinezyterapii, masażu.

Bezpośredni kontakt z pacjentem, pomaganie chorym, cierpiącym osobom, czasem także będącym w złej kondycji psychicznej, wymaga od specjalisty rehabilitacji ruchowej odporności emocjonalnej i samokontroli, a także życzliwości, cierpliwości i delikatności. Bardzo ważne w jego pracy są sprawne i zręczne ręce, szybki refleks i spostrzegawczość. Niezbędna jest również wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Praca fizjoterapeuty zaliczana jest do ciężkich i aby jej sprostać niezbędny jest dobry stan zdrowia.

Fizjoterapeuci najczęściej pracują w placówkach służby zdrowia. Można ich także sprostać w szpitalach (na wielu oddziałach), przychodniach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, niektórych zakładach pracy (gdzie występuje duże zagrożenie zdrowia), w klubach sportowych, placówkach oświatowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia wychowania fizycznego), w instytucjach długotrwałej opieki (np. domy opieki społecznej). Coraz częściej fizjoterapeuci są zatrudniani w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, klubach fitness. Część z nich zakłada własne gabinety.

Studiuj fizjoterapię jeśli:

  • chcesz pomagać ludziom
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • masz dobry stan zdrowia
  • jesteś osobą cierpliwą i wytrwałą

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu