Fizjoterapeuta

Głównym celem fizjoterapeuty jest przywracanie osobom niepełnosprawnym pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, stosując ruch jako środek leczniczy. W swojej pracy fizjoterapeuta ściśle współdziała z lekarzem.

Do zadań specjalisty rehabilitacji ruchowej należy: przeprowadzanie badań diagnostycznych umożliwiających określenie potrzeby i zakresu rehabilitacji, zalecanie zabiegów i ćwiczeń oraz ich wykonywanie lub nadzorowanie fachowego personelu pomocniczego. Fizjoterapeuta może pracować w trzech specjalnościach; fizykoterapii, kinezyterapii, masażu.

Bezpośredni kontakt z pacjentem, pomaganie chorym, cierpiącym osobom, czasem także będącym w złej kondycji psychicznej, wymaga od specjalisty rehabilitacji ruchowej odporności emocjonalnej i samokontroli, a także życzliwości, cierpliwości i delikatności. Bardzo ważne w jego pracy są sprawne i zręczne ręce, szybki refleks i spostrzegawczość. Niezbędna jest również wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Praca fizjoterapeuty zaliczana jest do ciężkich i aby jej sprostać niezbędny jest dobry stan zdrowia.

Fizjoterapeuci najczęściej pracują w placówkach służby zdrowia. Można ich także sprostać w szpitalach (na wielu oddziałach), przychodniach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, niektórych zakładach pracy (gdzie występuje duże zagrożenie zdrowia), w klubach sportowych, placówkach oświatowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia wychowania fizycznego), w instytucjach długotrwałej opieki (np. domy opieki społecznej). Coraz częściej fizjoterapeuci są zatrudniani w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, klubach fitness. Część z nich zakłada własne gabinety.

Studiuj fizjoterapię jeśli:

  • chcesz pomagać ludziom
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • masz dobry stan zdrowia
  • jesteś osobą cierpliwą i wytrwałą

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu