bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Kulturoznawca

Praca kulturoznawcy obejmuje trzy grupy zadań: czynności poznawcze (poznawanie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury artystycznej, oraz oczekiwań odbiorców wobec sztuki), upowszechnianie kultury (przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury) oraz działania praktyczne, organizacyjne i techniczne, zmierzające do udostępnienia wybranych dzieł sztuki określonym odbiorcom (np. dobór i zakup książek dla biblioteki, czynności związane z wyborem i pozyskaniem dzieł na wystawy, reklama planowanej ekspozycji, przygotowanie katalogu wystawy itp.).

W pracy kulturoznawcy ważne są: ciekawość zachowań i postaw innych ludzi, otwartość na kontakty, wychodzenie im naprzeciw, podzielność uwagi, a jednocześnie samokontrola własnych przeżyć i reakcji. Przydatne są także: spontaniczność, zdyscyplinowanie i dystans emocjonalny.

Istotna jest umiejętność poddawania się nastrojowi niezbędnemu do uczestnictwa w danym typie wydarzenia artystycznego. Określony rodzaj kontaktów społecznych wymaga od kulturoznawcy szczególnych uzdolnień interpersonalnych, umiejętności kreowania własnej osoby. W każdym przypadku ważna jest zdolność do nieustannego samodoskonalenia się (kontakt z dziełami sztuki, analizowanie ich treści, porządkowanie informacji, wzbogacanie osobistego warsztatu pracy). Cenna jest samodzielność, przedsiębiorczość i umiejętność dokonywania wyborów. Warunkiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest wyższe wykształcenie. Kulturoznawca pracuje w instytucjach kulturalnych, w salach ekspozycyjnych i widowiskowych, audytoriach itp. Może też pracować naukowo, a także być dziennikarzem, krytykiem, animatorem kultury, urzędnikiem w rozmaitych instytucjach, placówkach kulturalnych i naukowych.

Studiuj kulturoznawstwo, jeśli:

  • interesuje Cię kultura, sztuka, zagadnienia społeczne
  • lubisz kontaktować się z ludźmi
  • jesteś osobą przedsiębiorczą, twórczą i pomysłową
  • umiesz dokonywać wyborów

Zawody pokrewne:

animator kultury, socjolog, dziennikarz, muzealnik

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu