bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Nauczyciel

Nauczycieli można podzielić na: nauczycieli szkół wyższych, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, nauczycieli szkół specjalnych, specjalistów metod nauczania, wizytatorów, egzaminatorów, specjalistów szkolnictwa i wychowawców (nauczyciel logopeda, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, wykładowca na kursach).

W zawodzie nauczyciela kluczowe są predyspozycje interpersonalne i społeczne: umiejętność nawiązywania kontaktu, otwartość, poczucie humor, umiejętność przekazywania wiedzy, odporność psychiczna. Ważne są także: pomysłowość, spostrzegawczość, wytrwałość,cierpliwość, odpowiedzialność. Jako nauczyciele są dziś zatrudniane osoby z wykształceniem wyższym. Aby np. zostać nauczycielem matematyki, należy wybrać studia na kierunku: matematyka nauczycielska.

Ukończenie studiów be przygotowania pedagogicznego (np. na uniwersytecie, politechnice, akademii ekonomicznej) nie wyklucza pracy w zawodzie nauczyciela, konieczne jest jednak zaliczenie kursu pedagogicznego (np. w formie studiów podyplomowych).

Poza szkołą nauczyciele znajdują zatrudnienie w placówkach opiekuńczych, które prowadzą zajęcia lekcyjne, a nawet w jednostkach zamkniętych. Mogą także prowadzić kursy i szkolenia lub założyć własną firmę edukacyjną.

Zostań nauczycielem, jeśli:

  • chcesz przekazywać swoją wiedzę innym
  • lubisz dzieci i młodzież
  • masz łatwość nawiązywania kontaktów
  • jesteś osobą cierpliwą i odpowiedzialną

Zawody pokrewne:

pedagog, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, trener

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu