Nauczyciel

Nauczycieli można podzielić na: nauczycieli szkół wyższych, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, nauczycieli szkół specjalnych, specjalistów metod nauczania, wizytatorów, egzaminatorów, specjalistów szkolnictwa i wychowawców (nauczyciel logopeda, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, wykładowca na kursach).

W zawodzie nauczyciela kluczowe są predyspozycje interpersonalne i społeczne: umiejętność nawiązywania kontaktu, otwartość, poczucie humor, umiejętność przekazywania wiedzy, odporność psychiczna. Ważne są także: pomysłowość, spostrzegawczość, wytrwałość,cierpliwość, odpowiedzialność. Jako nauczyciele są dziś zatrudniane osoby z wykształceniem wyższym. Aby np. zostać nauczycielem matematyki, należy wybrać studia na kierunku: matematyka nauczycielska.

Ukończenie studiów be przygotowania pedagogicznego (np. na uniwersytecie, politechnice, akademii ekonomicznej) nie wyklucza pracy w zawodzie nauczyciela, konieczne jest jednak zaliczenie kursu pedagogicznego (np. w formie studiów podyplomowych).

Poza szkołą nauczyciele znajdują zatrudnienie w placówkach opiekuńczych, które prowadzą zajęcia lekcyjne, a nawet w jednostkach zamkniętych. Mogą także prowadzić kursy i szkolenia lub założyć własną firmę edukacyjną.

Zostań nauczycielem, jeśli:

  • chcesz przekazywać swoją wiedzę innym
  • lubisz dzieci i młodzież
  • masz łatwość nawiązywania kontaktów
  • jesteś osobą cierpliwą i odpowiedzialną

Zawody pokrewne:

pedagog, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, trener

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu