bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Psycholog

Psycholog pomaga uczniom, młodzieży i dorosłym rozwiązywać ważne życiowe problemy. W pewnym zakresie praca psychologa ma charakter indywidualny – samodzielnie dobiera on metody badań, interpretuje ich wyniki i opracowuje formy pomocy. W razie potrzeby współpracuje jednak z lekarzami, pedagogami, nauczycielami i rehabilitantami.

Praca w tym zawodzie wymaga otwartości na problemy innych, chęci niesienia pomocy, empatii, życzliwości, odporności emocjonalnej, odpowiedzialności oraz niezależności poglądów. Psycholog powinien umieć nawiązywać kontakty, słuchać i obserwować. Jednym z ważniejszych aspektów jego pracy jest twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Podczas diagnozowania i ustalania form pomocy nieodzowne jest logiczne i analityczne rozumowanie.

Obecnie zwiększa się liczba miejsc, w których zatrudniani są psycholodzy. Przez wiele lat była to tylko służba zdrowia i edukacja (szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne). Teraz coraz częściej psychologa można spotkać w firmach, działach public relations, gdzie pracuje jako specjalista od kontaktów z mediami, w reklamie, doradztwie personalnym. Do zupełnie nowej dziedziny zastosowania psychologii można zaliczyć poprawę jakości życia – pomagają oni nie tyle w rozwiązywaniu problemów życiowych, co w podejmowaniu wyzwań, stawianiu celów i tworzeniu projektów osiągania sukcesów.

W zawodzie psychologa istnieją różne specjalizacje (np. psychologia kliniczna, społeczna, wychowawcza, psychoterapia, psychologia pracy).

Studiuj psychologię, jeśli:

  • interesują Cie ludzie
  • jesteś dobrym obserwatorem
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • potrafisz słuchać
  • lubisz pomagać

Zawody pokrewne:

pedagog, socjolog, doradca zawodowy, pracownik socjalny

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu