Psycholog

Psycholog pomaga uczniom, młodzieży i dorosłym rozwiązywać ważne życiowe problemy. W pewnym zakresie praca psychologa ma charakter indywidualny – samodzielnie dobiera on metody badań, interpretuje ich wyniki i opracowuje formy pomocy. W razie potrzeby współpracuje jednak z lekarzami, pedagogami, nauczycielami i rehabilitantami.

Praca w tym zawodzie wymaga otwartości na problemy innych, chęci niesienia pomocy, empatii, życzliwości, odporności emocjonalnej, odpowiedzialności oraz niezależności poglądów. Psycholog powinien umieć nawiązywać kontakty, słuchać i obserwować. Jednym z ważniejszych aspektów jego pracy jest twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Podczas diagnozowania i ustalania form pomocy nieodzowne jest logiczne i analityczne rozumowanie.

Obecnie zwiększa się liczba miejsc, w których zatrudniani są psycholodzy. Przez wiele lat była to tylko służba zdrowia i edukacja (szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne). Teraz coraz częściej psychologa można spotkać w firmach, działach public relations, gdzie pracuje jako specjalista od kontaktów z mediami, w reklamie, doradztwie personalnym. Do zupełnie nowej dziedziny zastosowania psychologii można zaliczyć poprawę jakości życia – pomagają oni nie tyle w rozwiązywaniu problemów życiowych, co w podejmowaniu wyzwań, stawianiu celów i tworzeniu projektów osiągania sukcesów.

W zawodzie psychologa istnieją różne specjalizacje (np. psychologia kliniczna, społeczna, wychowawcza, psychoterapia, psychologia pracy).

Studiuj psychologię, jeśli:

  • interesują Cie ludzie
  • jesteś dobrym obserwatorem
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • potrafisz słuchać
  • lubisz pomagać

Zawody pokrewne:

pedagog, socjolog, doradca zawodowy, pracownik socjalny

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu