Psychoterapeuta

Zawód psychoterapeuty nie jest zupełnie nową profesją, ale niezwykle potrzebną w świecie pełnym niepewności i ciągłych zmian. Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy terapeutycznej osobom cierpiącym na różnorodne psychiczne i psychosomatyczne zaburzenia, m.in. takie jak zaburzenia osobowości, nerwice, uzależnienia oraz choroby o podłożu psychicznym (np. zaburzenia jedzenia). Pomaga ludziom, którzy doświadczają problemów psychologicznych i zdrowotnych, związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia (osobistej, społecznej, rodzinnej czy zawodowej), stosując adekwatne do problemów metody i techniki leczenia, oparte na wiedzy naukowej, których forma zależy od reprezentowanej przez niego szkoły psychoterapeutycznej. Podstawową formą pracy w tym zawodzie jest prowadzenie psychoterapii, bazującej na słownym kontakcie z klientem/pacjentem. Głównym zadaniem psychoterapeuty jest zbudowanie takiej relacji terapeutycznej, która pozwoli na dokonanie prawidłowej diagnozy, dobór odpowiedniej metody pracy i skuteczną terapię. Psychoterapeuci prowadzą psychoterapię indywidualną (sesje terapeutyczne z jedną osobą) oraz grupową, opartą na spotkaniach z kilku lub kilkunastoosobową grupą klientów/pacjentów. Zarówno w przypadku terapii indywidualnej, jak i grupowej proces psychoterapii składa się z diagnozy problemu, zawarcia kontraktu z osobami leczonymi oraz pracy nad problemami osób objętych terapią. Do zadań psychoterapeuty należy również dokumentowanie przeprowadzonych sesji z klientem/pacjentem a w określonych przypadkach konsultowanie ich z psychoterapeutą opiekunem – superwizorem. Praca psychoterapeuty wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi, dlatego tak istotne są w niej wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne. Jest to praca dla osób zainteresowanych ludźmi i ich problemami, które posiadają wyjątkową zdolność koncentracji uwagi, dobrą pamięć, a także są wytrzymałe na długotrwały wysiłek psychiczny. W tym zawodzie bardzo ważna jest również elastyczność, empatia i cierpliwość, jak również samokontrola, odporność emocjonalna oraz szacunek dla godności człowieka. To zawód, który wymaga wysokiej sprawności intelektualnej, niezależności myślenia, chęci ciągłego doskonalenia, ale także dużej odpowiedzialności moralno-społecznej oraz zawodowej. Psychoterapeuta wykonuje swą pracę najczęściej w zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych placówkach medycznych, ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych gabinetach i innych. Może współpracować z innymi terapeutami, z lekarzami, rodziną klienta/pacjenta oraz innymi specjalistami i osobami znaczącymi w procesie terapii. Aby zostać psychoterapeutą, należy po studiach magisterskich ukończyć co najmniej czteroletnie szkolenie w określonym podejściu terapeutycznym, w tym przejść osobistą psychoterapię, szkolenie teoretyczne i praktyczne, staż kliniczny oraz przynajmniej dwuletni okres praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu, nadzorowanej przez superwizora, a także zdać egzamin pozwalający na uzyskanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcję Psychoterapii lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zostań psychoterapeutą, jeśli:

  • lubisz pomagać ludziom
  • szukasz nieszablonowej pracy
  • interesuje Cię rozwój człowieka
  • jesteś komunikatywny, wytrwały i empatyczny

Zawody pokrewne:

psycholog kliniczny, lekarz psychiatra, pedagog specjalny, pracownik socjalny

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu