bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Psychoterapeuta

Zawód psychoterapeuty nie jest zupełnie nową profesją, ale niezwykle potrzebną w świecie pełnym niepewności i ciągłych zmian. Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy terapeutycznej osobom cierpiącym na różnorodne psychiczne i psychosomatyczne zaburzenia, m.in. takie jak zaburzenia osobowości, nerwice, uzależnienia oraz choroby o podłożu psychicznym (np. zaburzenia jedzenia). Pomaga ludziom, którzy doświadczają problemów psychologicznych i zdrowotnych, związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia (osobistej, społecznej, rodzinnej czy zawodowej), stosując adekwatne do problemów metody i techniki leczenia, oparte na wiedzy naukowej, których forma zależy od reprezentowanej przez niego szkoły psychoterapeutycznej. Podstawową formą pracy w tym zawodzie jest prowadzenie psychoterapii, bazującej na słownym kontakcie z klientem/pacjentem. Głównym zadaniem psychoterapeuty jest zbudowanie takiej relacji terapeutycznej, która pozwoli na dokonanie prawidłowej diagnozy, dobór odpowiedniej metody pracy i skuteczną terapię. Psychoterapeuci prowadzą psychoterapię indywidualną (sesje terapeutyczne z jedną osobą) oraz grupową, opartą na spotkaniach z kilku lub kilkunastoosobową grupą klientów/pacjentów. Zarówno w przypadku terapii indywidualnej, jak i grupowej proces psychoterapii składa się z diagnozy problemu, zawarcia kontraktu z osobami leczonymi oraz pracy nad problemami osób objętych terapią. Do zadań psychoterapeuty należy również dokumentowanie przeprowadzonych sesji z klientem/pacjentem a w określonych przypadkach konsultowanie ich z psychoterapeutą opiekunem – superwizorem. Praca psychoterapeuty wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi, dlatego tak istotne są w niej wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne. Jest to praca dla osób zainteresowanych ludźmi i ich problemami, które posiadają wyjątkową zdolność koncentracji uwagi, dobrą pamięć, a także są wytrzymałe na długotrwały wysiłek psychiczny. W tym zawodzie bardzo ważna jest również elastyczność, empatia i cierpliwość, jak również samokontrola, odporność emocjonalna oraz szacunek dla godności człowieka. To zawód, który wymaga wysokiej sprawności intelektualnej, niezależności myślenia, chęci ciągłego doskonalenia, ale także dużej odpowiedzialności moralno-społecznej oraz zawodowej. Psychoterapeuta wykonuje swą pracę najczęściej w zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych placówkach medycznych, ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych gabinetach i innych. Może współpracować z innymi terapeutami, z lekarzami, rodziną klienta/pacjenta oraz innymi specjalistami i osobami znaczącymi w procesie terapii. Aby zostać psychoterapeutą, należy po studiach magisterskich ukończyć co najmniej czteroletnie szkolenie w określonym podejściu terapeutycznym, w tym przejść osobistą psychoterapię, szkolenie teoretyczne i praktyczne, staż kliniczny oraz przynajmniej dwuletni okres praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu, nadzorowanej przez superwizora, a także zdać egzamin pozwalający na uzyskanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcję Psychoterapii lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zostań psychoterapeutą, jeśli:

  • lubisz pomagać ludziom
  • szukasz nieszablonowej pracy
  • interesuje Cię rozwój człowieka
  • jesteś komunikatywny, wytrwały i empatyczny

Zawody pokrewne:

psycholog kliniczny, lekarz psychiatra, pedagog specjalny, pracownik socjalny

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu