Sędzia

Sędzia jest nie tylko prawnikiem, ale również funkcjonariuszem publicznym sądzącym sprawy i wymierzającym sprawiedliwość. Po zaznajomieniu z aktami, wysłuchaniu zaangażowanych stron, zapoznaniu się z dowodami oraz wynikami ekspertyz podejmuje on decyzję, opierając się na przepisach prawa. Sędziowie w swoich prawach są niezawiśli i podlegają wyłącznie ustawom. Ponieważ wnoszone sprawy są bardzo różnorodne, sądy podzielone są na wydziały: spraw rodzinnych, prawa karnego, cywilnego, prawa pracy itd.

Sędziowie pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w składach sędziowskich. Wymagana jest od nich umiejętność samodzielnego, niezależnego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Warunkiem prawidłowego rozpoznania sprawy oraz jej sprawiedliwego rozstrzygnięcia jest umiejętność nawiązania kontaktu i właściwego postępowania z ludźmi. Jest to praca dla osób opanowanych, odpornych emocjonalnie. Ważne, by sędzia był wytrwały, cierpliwy, rozważny i drobiazgowy. Niezwykle istotne są predyspozycje etyczne – zdolność zachowania bezstronności i brak uprzedzeń, sztuka wyważenia racji, wiedza, logiczne myślenie, a także pracowitość i systematyczność.

Aby podjąć pracę sędziego, kandydat musi spełnić wiele wymagań. Pierwszym jest ukończenie studiów prawniczych. Następnie trzeba ukończyć aplikację sędziowską i po dwóch latach zdać egzamin sędziowski. Później konieczne jest odbycie stażu zawodowego na stanowisku asesora (maksymalnie trzy lata). Warunkiem otrzymania nominacji sędziowskiej z rąk prezydenta RP jest pozytywna ocena asesora przez sędziego prowadzącego.

Zostań sędzią, jeśli:

  • szybko się uczysz
  • jesteś osobą pracowitą i systematyczną
  • charakteryzuje Cię poczucie odpowiedzialności
  • umiesz słuchać, logicznie myśleć i analizować informacje
  • podejmowanie decyzji nie sprawia Ci kłopotu

Zawody pokrewne:

prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu