bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Sędzia

Sędzia jest nie tylko prawnikiem, ale również funkcjonariuszem publicznym sądzącym sprawy i wymierzającym sprawiedliwość. Po zaznajomieniu z aktami, wysłuchaniu zaangażowanych stron, zapoznaniu się z dowodami oraz wynikami ekspertyz podejmuje on decyzję, opierając się na przepisach prawa. Sędziowie w swoich prawach są niezawiśli i podlegają wyłącznie ustawom. Ponieważ wnoszone sprawy są bardzo różnorodne, sądy podzielone są na wydziały: spraw rodzinnych, prawa karnego, cywilnego, prawa pracy itd.

Sędziowie pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w składach sędziowskich. Wymagana jest od nich umiejętność samodzielnego, niezależnego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Warunkiem prawidłowego rozpoznania sprawy oraz jej sprawiedliwego rozstrzygnięcia jest umiejętność nawiązania kontaktu i właściwego postępowania z ludźmi. Jest to praca dla osób opanowanych, odpornych emocjonalnie. Ważne, by sędzia był wytrwały, cierpliwy, rozważny i drobiazgowy. Niezwykle istotne są predyspozycje etyczne – zdolność zachowania bezstronności i brak uprzedzeń, sztuka wyważenia racji, wiedza, logiczne myślenie, a także pracowitość i systematyczność.

Aby podjąć pracę sędziego, kandydat musi spełnić wiele wymagań. Pierwszym jest ukończenie studiów prawniczych. Następnie trzeba ukończyć aplikację sędziowską i po dwóch latach zdać egzamin sędziowski. Później konieczne jest odbycie stażu zawodowego na stanowisku asesora (maksymalnie trzy lata). Warunkiem otrzymania nominacji sędziowskiej z rąk prezydenta RP jest pozytywna ocena asesora przez sędziego prowadzącego.

Zostań sędzią, jeśli:

  • szybko się uczysz
  • jesteś osobą pracowitą i systematyczną
  • charakteryzuje Cię poczucie odpowiedzialności
  • umiesz słuchać, logicznie myśleć i analizować informacje
  • podejmowanie decyzji nie sprawia Ci kłopotu

Zawody pokrewne:

prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu