Konkurs języka angielskiego WORD FORMATION CHALLENGE

Serdecznie zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego sprawdzającym znajomość zasad słowotwórstwa, zatytułowanym WORD FORMATION CHALLENGE

I ETAP 13/03/2017, godz.9:00                                                                                                                              

II ETAP 03/04/2017, godz. 9:00

I etap konkursu obejmuje znajomość zasad słowotwórstwa na poziomie intermediate/upper intermediate (B1/B2).

Czytaj więcej...

Konkurs języka angielskiego PHRASAL VERBS CHALLENGE

Serdecznie zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego sprawdzającym znajomość czasowników frazowych zatytułowanym PHRASAL VERBS CHALLENGE

I ETAP 6/03/2017, godz.9:00
II ETAP 30/03/2017, godz. 9:00

I etap konkursu obejmuje znajomość czasowników frazowych na poziomie upper intermediate.                        

Czytaj więcej...

KANGUR MATEMATYCZNY 2019

21 marca 2019 roku (czwartek) odbędzie się w Polsce dwudziesta ósma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR”. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają uczestnikom szansę zdrowej rywalizacji. W tym roku każdy uczestnik Konkursu otrzyma w prezencie układankę przestrzenną - K U L A - B R E L O C Z E K.

KOSZT UCZESTNICTWA : 9 zł

CZAS  TRWANIA  KONKURSU : 75 MINUT

REGULAMIN KONKURSU            KARTA ODPOWIEDZI

UWAGA ! Zachęcam do próbnego wypełnienia karty odpowiedzi (czarnym kolorem), aby uniknąć pomyłek w dniu konkursu, gdyż źle wypełniona karta odpowiedzi może spowodować dyskwalifikację !

Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Szkolny koordynator konkursu - mgr Tomasz Zaucha

 

ZAPISY  DO DNIA  30  STYCZNIA  2019 r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu